Entries by Grzegorz Wichrowski

Syndyk sprzeda dom w Kępnie

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż domu mieszkalnego wchodzącą w skład masy upadłości w upadłości konsumenckiej Sąd Rejonowy w Kaliszu V Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym Józefa Cieplika nie prowadzącego działalności gospodarczej (sygn. akt. V GUp 38/18) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż prawa do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym przy ul. Słonecznej 9 w Kępnie, działka […]