Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż 1/2 spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Kombatantów 1G w Gdańsku