Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż 1/6 prawa własności własnościowego prawa do lokalu (03.03.2021)

Syndyk sprzeda nieruchomość INOX Group Sp. z o.o SKA w upadłości

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI INOX GROUP SP. Z O.O S.K.A. z siedzibą w Kaliszu, sygn. akt V GUp 3/17 informuje, że w dniu 2021.03.03 OGŁASZA PRZETARG nr 16 NA SPRZEDAŻ ZESPOŁU NIERUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości (domu) wchodzącego w skład masy upadłości Doroty Zając w upadłości (03.03.2021)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w nieruchomości (1/2 hali) wchodzącego w skład masy upadłości Marka Wróblewskiego w upadłości (03.03.2021)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości (działki nr 46 w m. Jedlina Zdrój) wchodzącego w skład masy upadłości Magdaleny Gołdy w upadłości (05.02.2021)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości (działki nr 16 w m. Jedlina Zdrój) wchodzącego w skład masy upadłości Magdaleny Gołdy w upadłości (05.02.2021)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości (działki nr 14 w m. Jedlina Zdrój) wchodzącego w skład masy upadłości Magdaleny Gołdy w upadłości (05.02.2021)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości (mieszkanie) wchodzącego w skład masy upadłości Doroty Zając w upadłości (03.02.2021)

Syndyk sprzeda Call Center

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Saperów 1B w Świdnicy

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 11 przy ul. Saperów 1B w Świdnicy

Syndyka sprzeda zbiór wierzytelności (ZCP) wchodzących w skład masy upadłości Evita Sp. z o.o w upadłości (08.01.2021)

Syndyka sprzeda wierzytelności (ZCP) wchodzących w skład masy upadłości Front Furniture Sp. z o.o w upadłości (08.01.2021)

Syndyk sprzeda dom w Bielawie

Syndyka sprzeda działkę w Świdnicy

Syndyka sprzeda dom w miejscowości Wtórek

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Hanny Mikołajczyk w upadłości konsumenckiej (31.08.2020)

Syndyk sprzeda mieszkanie w Legnicy

Syndyk sprzeda dom w Wałbrzychu

Syndyka sprzeda mieszkanie w Środzie Śląskiej

Syndyk ogłasza przetarg  na sprzedaż prawa własności lokalu wchodzącego w skład masy upadłości Bogdana Radzika w upadłości konsumenckiej (23.04.2020)

Syndyk sprzeda dom w Kępnie

Syndyk ogłasza przetarg nr 6 na sprzedaż domu mieszkalnego wchodzącą w skład masy upadłości w upadłości konsumenckiej (19.03.2020 r.) Sąd Rejonowy w Kaliszu V Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym Józefa Cieplika nie prowadzącego działalności gospodarczej (sygn. akt. V GUp 38/18) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż prawa do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym przy ul. Słonecznej […]