Syndyk sprzeda 1 udział w „Przedsiębiorstwo Robót Górniczych” Sp. z o.o z siedzibą w Lubinie (KRS 0000536164)

Syndyk Kamila Surmy, nie prowadzącego działalności gospodarczej w upadłości (konsumenckiej), sygnatura akt V GUp 33/18, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy V Wydział Gospodarczy, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż posiadanego przez upadłego 1 udziału w kapitale zakładowym spółki „Przedsiębiorstwo Robót Górniczych” Sp. z o.o z siedzibą w Lubinie (KRS  0000536164) o wartości nominalnej 500,00 zł/udział […]

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w prawie własności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość wchodzącą w skład masy upadłości Marioli Góralskiej w upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w postępowaniu upadłościowym Marioli Góralskiej nie prowadzącej działalność gospodarczą (sygn. akt. X GUp 772/17) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż udziału w wysokości ½ przysługującego Marioli Góralskiej w prawie własności lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość położoną w Warszawie przy ul. Lechickiej 11 m. […]