postępowanie restrukturyzacyjne - restrukturyzacja

Kiedy restrukturyzować? (restrukturyzacja) – cz. 2

W tym wpisie skupię się na ekonomicznym, a nie prawnym, aspekcie restrukturyzacji. Kiedy należy myśleć o postępowaniach restrukturyzacyjnych? Według założeń ekonomicznych należy to robić w sytuacji gdy spodziewamy się problemów z płynnością, lub gdy one już nastąpią ale jest szansa na ich przezwyciężenie. Powyższe stwierdzenie wydaje się banalne? Więc dlaczego dominują upadłości likwidacyjne? Z doświadczenia […]

postępowanie restrukturyzacyjne - restrukturyzacja

Postępowanie restrukturyzacyjne (restrukturyzacja) – cz. 1

Od 01.01.2016 w życie weszła nowa Ustawa Prawo Restrukturyzacyjne, która zastąpiła przepisy Prawa Upadłościowego i Naprawczego, oraz wprowadziła całkowicie nowe rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych. Zamiast postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu oraz zamiast postępowania naprawczego powstaną cztery nowe postępowania uregulowane w Prawie Restrukturyzacyjnym takie jak: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne.