Od 01.01.2016 w życie weszła nowa Ustawa Prawo Restrukturyzacyjne, która zastąpiła przepisy Prawa Upadłościowego i Naprawczego, oraz wprowadziła całkowicie nowe rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych. Zamiast postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu oraz zamiast postępowania naprawczego powstaną cztery nowe postępowania uregulowane w Prawie Restrukturyzacyjnym takie jak: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne.

Postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację dłużnika zostało zaś w znacznej mierze znowelizowane. Nowe Prawo Restrukturyzacyjne koncentruje się na ochronie interesów dłużnika przy zabezpieczeniu bezsprzecznie słusznych praw wierzycieli.