Czym jest upadłość konsumencka

W największym uproszczeniu można napisać, że upadłość konsumencka oznacza bankructwo osoby fizycznej, która nie jest przedsiębiorcą. Jako niewypłacalność uznajemy sytuację jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (art. 11 PU).  Najważniejszym przesłaniem tego przepisu jest fakt, że konsument nie może zapłacić za coś, czego termin zapłaty już nastąpił.  Dla przykładu Konsument nie ma wystarczająco pieniędzy by zakupić potrzebne artykuły życia codziennego i zapłacić zaległą ratę kredytu lub czynszu za mieszkanie. Pamiętaj, że świadomość, iż w przyszłości np. za kwartał, zabraknie Ci środków na spłatę kredytu, nie jest podstawą ogłoszenia upadłości. Długi (należności) muszą być wymagalne a więc musi upłynąć termin ich zapłaty.

 

3 replies
  1. Grzegorz Wichrowski
    Grzegorz Wichrowski says:

    zdecydowanie nie. Zdolność upadłościową uzyskuje się wraz z chwilą WYREJESTROWANIA działalności gospodarczej.

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *