Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 10 przy ul. Wschodniej 3 w Kwidzynie

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Saperów 1B w Świdnicy

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości (domu) wchodzącego w skład masy upadłości Doroty Zając w upadłości (20.05.2021)