Syndyka sprzeda działkę w Świdnicy

Syndyka sprzeda dom w miejscowości Wtórek

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Hanny Mikołajczyk w upadłości konsumenckiej (31.08.2020)

Czytaj dalej

Syndyk sprzeda mieszkanie w Legnicy

Syndyk sprzeda dom w Wałbrzychu

Syndyk sprzeda Call Center

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego Contact Logic Sp. z o.o w upadłości (dalej: ZPC), oszacowaną na łączną kwotę 189.800,00 zł (19.05.2020)

Czytaj dalej

Syndyk sprzeda dom w miejscowości Lichnowy

Syndyk ogłasza przetarg z dnia 11.05.2020 na sprzedaż prawa własności nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Rafała Popielucha w upadłości konsumenckiej

Czytaj dalej

Syndyka sprzeda mieszkanie w Środzie Śląskiej

Syndyk ogłasza przetarg  na sprzedaż prawa własności lokalu wchodzącego w skład masy upadłości Bogdana Radzika w upadłości konsumenckiej (23.04.2020)

Czytaj dalej