Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Saperów 1B w Świdnicy

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Saperów 1B w Świdnicy

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 11 przy ul. Saperów 1B w Świdnicy

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości (domu) wchodzącego w skład masy upadłości Doroty Zając w upadłości (20.05.2021)

Syndyk sprzeda zbiór ruchomości Simply Office Solution.pl Sp. z o.o w upadłości -formy wtryskowe, wtryskarkę i inne  (15.05.2021)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż 1/6 prawa własności własnościowego prawa do lokalu (03.03.2021)

Syndyk sprzeda Call Center