Syndyk sprzeda Call Center

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Saperów 1B w Świdnicy

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 11 przy ul. Saperów 1B w Świdnicy

Syndyk sprzeda działkę w Dobrocinie

Syndyk sprzeda dom w Bielawie

Syndyk sprzeda ½ prawa własności współdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Syndyk sprzeda działkę w Wilkowie

Syndyka sprzeda działkę w Świdnicy

Syndyka sprzeda dom w miejscowości Wtórek

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Hanny Mikołajczyk w upadłości konsumenckiej (31.08.2020)

Czytaj dalej