Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości (działki nr 14 w m. Jedlina Zdrój) wchodzącego w skład masy upadłości Magdaleny Gołdy w upadłości (05.02.2021)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości (mieszkanie) wchodzącego w skład masy upadłości Doroty Zając w upadłości (03.02.2021)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Saperów 1B w Świdnicy

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 11 przy ul. Saperów 1B w Świdnicy

Syndyka sprzeda zbiór wierzytelności (ZCP) wchodzących w skład masy upadłości Evita Sp. z o.o w upadłości (08.01.2021)

Syndyka sprzeda wierzytelności (ZCP) wchodzących w skład masy upadłości Front Furniture Sp. z o.o w upadłości (08.01.2021)

Syndyk sprzeda dom w Bielawie