Syndyka sprzeda zbiór wierzytelności (ZCP) wchodzących w skład masy upadłości Evita Sp. z o.o w upadłości (08.01.2021)

Syndyka sprzeda wierzytelności (ZCP) wchodzących w skład masy upadłości Front Furniture Sp. z o.o w upadłości (08.01.2021)

Syndyk sprzeda dom w Bielawie

Syndyka sprzeda działkę w Świdnicy

Syndyka sprzeda dom w miejscowości Wtórek

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Hanny Mikołajczyk w upadłości konsumenckiej (31.08.2020)

Czytaj dalej

Syndyk sprzeda mieszkanie w Legnicy