Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa do lokalu mieszkalnego wchodzącą w skład masy upadłości Małgorzaty Walczak-Kosińskiej w upadłości konsumenckiej

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa do lokalu mieszkalnego wchodzącą w skład masy upadłości Małgorzaty Walczak-Kosińskiej w upadłości konsumenckiej

Czytaj dalej

Syndyk sprzeda Telewizor SONY, KDL55W755C, TV LED za cenę nie niższą niż 800 zł.

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki – Telewizor SONY, KDL55W755C, TV LED za cenę nie niższą niż 800 zł.

Czytaj dalej