Syndyk sprzeda dom w Wałbrzychu

Syndyk sprzeda dom w miejscowości Lichnowy

Syndyk ogłasza przetarg z dnia 11.05.2020 na sprzedaż prawa własności nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Rafała Popielucha w upadłości konsumenckiej

Czytaj dalej

Syndyka sprzeda mieszkanie w Środzie Śląskiej

Syndyk ogłasza przetarg  na sprzedaż prawa własności lokalu wchodzącego w skład masy upadłości Bogdana Radzika w upadłości konsumenckiej (23.04.2020)

Czytaj dalej

Syndyk sprzeda dom w Kępnie

Syndyk ogłasza przetarg nr 6 na sprzedaż domu mieszkalnego wchodzącą w skład masy upadłości w upadłości konsumenckiej (19.03.2020 r.)

Sąd Rejonowy w Kaliszu V Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym Józefa Cieplika nie prowadzącego działalności gospodarczej (sygn. akt. V GUp 38/18) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż prawa do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym przy ul. Słonecznej 9 w Kępnie, działka nr 1642/14 i 1642/18 (dalej: prawa do nieruchomości), dla której Sąd Rejonowy w Kępnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00041845/6.

Czytaj dalej

Syndyka sprzeda nieruchomość w miejscowości Jankowice

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Jolanty Żarskiej w upadłości konsumenckiej (03.02.2020).

Czytaj dalej

Syndyka sprzeda dom w Krzelkowie

Syndyk ogłasza przetarg nr 3 na sprzedaż prawa własności lokalu wchodzącego w skład masy upadłości Łukasza Herbuta w upadłości konsumenckiej

Czytaj dalej

Syndyk sprzeda dom w miejscowości Łazy gmina Lesznowola

Syndyk ogłasza przetarg nr 2 na sprzedaż prawa do lokalu mieszkalnego wchodzących w skład masy upadłości Roberta Kazimierskiego w upadłości konsumenckiej

Czytaj dalej

Syndyka sprzeda mieszkanie we Wrocławiu

Syndyk ogłasza przetarg nr 1 na sprzedaż prawa własności lokalu wchodzącego w skład masy upadłości Barbary Pokrowskiej w upadłości konsumenckiej

Czytaj dalej

Syndyk sprzeda motocykl ZIPP

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Magdy Aldaev, nie prowadzącej działalności gospodarczej w upadłości (konsumenckiej), sygnatura akt VI GUp 80/19, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki składnika masy upadłości: Lp. 2 – Motocykl ZIPP nr. rej. GWE 4JR4, rok prod.  2016(uszkodzony po kolizji – […]

Syndyk sprzeda samochód osobowy Mondeo

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Magdy Aldaev, nie prowadzącej działalności gospodarczej w upadłości (konsumenckiej), sygnatura akt VI GUp 80/19, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki składnika masy upadłości: Lp. 1 – Samochód osobowy Ford Mondeo nr. rej. GWE 06057, rok prod.  2001 (uszkodzony […]