Syndyk sprzeda dom w miejscowości Łazy gmina Lesznowola

Syndyk ogłasza przetarg nr 2 na sprzedaż prawa do lokalu mieszkalnego wchodzących w skład masy upadłości Roberta Kazimierskiego w upadłości konsumenckiej

Czytaj dalej

Syndyka sprzeda mieszkanie we Wrocławiu

Syndyk ogłasza przetarg nr 1 na sprzedaż prawa własności lokalu wchodzącego w skład masy upadłości Barbary Pokrowskiej w upadłości konsumenckiej

Czytaj dalej

Syndyk sprzeda motocykl ZIPP

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Magdy Aldaev, nie prowadzącej działalności gospodarczej w upadłości (konsumenckiej), sygnatura akt VI GUp 80/19, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki składnika masy upadłości: Lp. 2 – Motocykl ZIPP nr. rej. GWE 4JR4, rok prod.  2016(uszkodzony po kolizji – […]

Syndyk sprzeda samochód osobowy Mondeo

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Magdy Aldaev, nie prowadzącej działalności gospodarczej w upadłości (konsumenckiej), sygnatura akt VI GUp 80/19, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki składnika masy upadłości: Lp. 1 – Samochód osobowy Ford Mondeo nr. rej. GWE 06057, rok prod.  2001 (uszkodzony […]

Syndyk sprzeda pakiet praw i wierzytelności

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Włodzimierza Grygierowskiego, nie prowadzącego działalności gospodarczej w upadłości (konsumenckiej), sygnatura akt VI GUp 113/18, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, ogłasza konkurs ofert nr 2 na sprzedaż z wolnej ręki posiadanych przez upadłego pakietu dwóch składników masy upadłości: 8335 udziałów w MWL Agro Sp. z o.o […]

Syndyk sprzeda pakiet praw i wierzytelności

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Włodzimierza Grygierowskiego, nie prowadzącego działalności gospodarczej w upadłości (konsumenckiej), sygnatura akt VI GUp 113/18, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki posiadanych przez upadłego pakietu dwóch składników masy upadłości: 8335 udziałów w MWL Agro Sp. z o.o w upadłości […]

ZASTĘPCA SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI INOX GROUP SP. Z O.O S.K.A. z siedzibą w Kaliszu, sygn. akt V GUp 3/17 informuje, że w dniu 2018.12.22 OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

ZASTĘPCA SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI INOX GROUP SP. Z O.O S.K.A. z siedzibą w Kaliszu, sygn. akt V GUp 3/17 informuje, że w dniu 2018.12.22 OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI
Spis ruchomości INOX

Oferty należy składać w terminie do 24.01.2019 r. do godziny 12:00 pocztą lub w Biurze Zastępcy Syndyka – Kancelaria Doradcy restrukturyzacyjnego Grzegorza Wichrowskiego, ul. Marii Konopnickiej 2-4, I p. Lokoport, 62-800 Kalisz (decyduje data i godzina wpływu do biura zastępcy syndyka) w zamkniętych i zabezpieczonych przed niepowołanym otwarciem, kopertach, z podaniem sygnatury akt i nazwy przetargu: „Oferta na sprzedaż ruchomości INOX Group Sp. z o.o S.K.A. sygn. akt V GUp 3/2017  – nie otwierać”.
Wadium należy wpłacać na konto zastępcy syndyka w Santander Bank Polska S.A. nr 05 1090 2402 0000 0001 4145 4247 z podaniem numeru ruchomości dla której wadium jest wpłacane.
Otwarcie ofert nastąpi 25.01.2018 r. o godzinie 11:00 w Biurze Zastępcy Syndyka – Kancelaria Doradcy restrukturyzacyjnego Grzegorza Wichrowskiego, ul. Marii Konopnickiej 2-4, I p. Lokoport, 62-800 Kalisz
Wszelkie informacje na temat ruchomości objętych niniejszym przetargiem, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert (ogłoszenie, regulamin nr 6 i inwentaryzacja fotograficzna) można uzyskać pod nr tel. 572 228 459 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 15.00, jak również drogą elektroniczną pod adresem biuro@syndykowie.pl, na stronie internetowej www.syndykowie.pl/inox/ lub w Biurze Zastępcy Syndyka – Kancelaria Doradcy restrukturyzacyjnego Grzegorza Wichrowskiego, ul. Marii Konopnickiej 2-4, I p. Lokoport, 62-800 Kalisz.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI SPRZEDA WIERZYTELNOŚCI

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI SPRZEDA WIERZYTELNOŚCI

Czytaj dalej

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa do lokalu mieszkalnego wchodzącą w skład masy upadłości Małgorzaty Walczak-Kosińskiej w upadłości konsumenckiej

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa do lokalu mieszkalnego wchodzącą w skład masy upadłości Małgorzaty Walczak-Kosińskiej w upadłości konsumenckiej

Czytaj dalej

Syndyk sprzeda Telewizor SONY, KDL55W755C, TV LED za cenę nie niższą niż 800 zł.

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki – Telewizor SONY, KDL55W755C, TV LED za cenę nie niższą niż 800 zł.

Czytaj dalej