INOX GROUP SP. Z O.O S.K.A. z siedzibą w Kaliszu (sygn. akt V GUp 3/17)

ZASTĘPCA SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI INOX GROUP SP. Z O.O S.K.A. z siedzibą w Kaliszu, sygn. akt V GUp 3/17 informuje, że w dniu 2018.12.22 OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

Lp.

Oznaczenie ruchomości Cena minimalna brutto (zł z 23% VAT)

Wysokość wadium (w zł)

1 Żuraw samojezdny Coles Hydra Truck 40T KPV 1250 39 246,51 3 924,65
2 Samochód ciężarowy HDS Mercedes-Benz PK 33151 22 361,68 2 236,17
3 Węzeł betoniarski Simem Wetbeton 65 MSO (całość) 782 325,94 78 232,59
4 Zacieraczka mechaniczna 873,63 87,36
5 Zagęszczarka Kohler (tylko silnik) 361,62 36,16
6 Wibrator I (brak napędu, same buławy) 26,57 2,66
7 Wibrator II (brak napędu, same buławy) 26,57 2,66
8 Łata wibracyjna Honda (uszkodzony gaźnik) 836,97 83,70
9 Ubijak Weber SRV 65 1 844,56 184,46
10 Klimatyzator ATC (Zdemontowany, niekompletny) 50,42 5,04
11 Ogrzewacz pomieszczeń STAR 289,54 28,95
12 Podnośnik MPR 600 Zremb (Rozebrany) 1 842,33 184,23
13 Samochód ciężarowy Volkswagen T-4; PK 15307 4 638,77 463,88
14 Żuraw samojezdny Hydros 30 T KPV 0090 39 246,51 3 924,65
15 Naczepa uniwersalna Trailor PNO-39TRI; KPP 3930 3 583,74 358,37
16 Samochód ciężarowy Man 8.150; PK 46726 5 971,47 597,15

Oferty należy składać w terminie do 24.01.2019 r. do godziny 12:00 pocztą lub w Biurze Zastępcy Syndyka – Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Grzegorza Wichrowskiego, ul. Marii Konopnickiej 2-4, I p. Lokoport, 62-800 Kalisz (decyduje data i godzina wpływu do biura zastępcy syndyka) w zamkniętych i zabezpieczonych przed niepowołanym otwarciem, kopertach, z podaniem sygnatury akt i nazwy przetargu: „Oferta na sprzedaż ruchomości INOX Group Sp. z o.o S.K.A.  sygn. akt V GUp 3/2017  – nie otwierać”.

Wadium należy wpłacać na konto zastępcy syndyka w Santander Bank Polska S.A. nr 05 1090 2402 0000 0001 4145 4247 z podaniem numeru ruchomości dla której wadium jest wpłacane.

Otwarcie ofert nastąpi 25.01.2018 r. o godzinie 11:00 w Biurze Zastępcy Syndyka – Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Grzegorza Wichrowskiego, ul. Marii Konopnickiej 2-4, I p. Lokoport, 62-800 Kalisz

Wszelkie informacje na temat ruchomości objętych niniejszym przetargiem, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert (ogłoszenie, regulamin nr 6 i inwentaryzacja fotograficzna) można uzyskać pod nr tel. 572 228 459  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 15.00, jak również drogą elektroniczną pod adresem biuro@syndykowie.pl, na stronie internetowej www.syndykowie.pl/inox/ lub w  Biurze Zastępcy Syndyka – Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Grzegorza Wichrowskiego, ul. Marii Konopnickiej 2-4, I p. Lokoport, 62-800 Kalisz.