Syndyk sprzeda Telewizor SONY, KDL55W755C, TV LED za cenę nie niższą niż 800 zł.

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki – Telewizor SONY, KDL55W755C, TV LED za cenę nie niższą niż 800 zł.

Przedmiotem sprzedaży syndyka jest używany Telewizor SONY, KDL55W755C, TV LED za cenę nie niższą niż 800 zł.

Opis przedmiotu znajduje się tutaj: https://www.sony.pl/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/kdl-55w755c/specifications

Uwaga: telewizor jest używany, nosi ślady użytkowania, ma uszkodzone mocowanie podstawy (brak stabilności), oraz delikatne rysy na ekranie.

 

Sprzedaż, zgodnie z przepisami Prawa Upadłościowymi, jest sprzedażą ze skutkiem egzekucyjnym, a syndyk wyłącza rękojmię i gwarancję. Odbiór przedmiotu dopiero po uiszczeniu pełnej ceny sprzedaży.

Oferty należy składać do dnia skutecznej sprzedaży przedmiotu, która oznaczać będzie zamknięcie sprzedażny z wolnej reki.

Szersze informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać pod tel. 502 255 308 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn.