Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości (mieszkania) wchodzącego w skład masy upadłości Doroty Zając w upadłości (03.02.2021)

Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 20.02.2021 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu; VI Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym Doroty Zając w upadłości (VI GUp 189/20) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 13 położonego przy ul. J. Słowackiego 1 w Szczawnie-Zdrój, gmina Szczawno-Zdrój, powiat wałbrzyski, woj. dolnośląskie (dalej prawo do nieruchomości), dla którego Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00045688/2. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 142.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 142.000,00  zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI DOROTA ZAJĄC – PRZETARG MIESZKANIE” należy składać do dnia 02.03.2021 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach od 10:00 do 15:00 lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 03.03.2021 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 48 1910 1048 2402 0375 5424 0001 z dopiskiem „Wadium MASA UPADŁOŚCI DOROTA ZAJĄC – PRZETARG MIESZKANIE”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 20.02.2021 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu

Operat szacunkowy