Syndyk sprzeda zbiór ruchomości Simply Office Solution.pl Sp. z o.o w upadłości -formy wtryskowe, wtryskarkę i inne  (15.05.2021)

Syndyk masy upadłości Simply Office Solution.pl Sp. z o.o w upadłości, ul. Armii Krajowej 65, 58-130 Żarów, KRS 0000134356,  NIP 8992312881, na podstawie art. 310 ust. 1 ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, po cenie nie niższej niż wskazana w niniejszym obwieszczeniu, zbioru następujących ruchomości upadłego:

lp. Nr składnika masy Opis Cena brutto z 23% VAT
1 29 Formy do wtryskarki (łącznie 5 szt.) oznaczone numerem masy 29 5000
2 160 Forma do wtryskarki (łącznie 1 szt.) oznaczone numerem masy 160 1000
3 161 Forma do wtryskarki (łącznie 1 szt.) oznaczone numerem masy 162 1000
4 162 Formy do wtryskarki (łącznie 2 szt.) oznaczone numerem masy 162 2000
5 177 Materiał tapicerski (łącznie 115 belek po 30 metrów bieżących materiału każda) 12075
6 185 Wtryskarka HAITIAN HTF 300 X 24000
RAZEM Z VAT 45075

Uwaga – podane ceny są cenami brutto i zawierają 23% podatek VAT. Płatności można dokonać gotówką przy sprzedaży, lub wpłatą na rachunek bankowy masy upadłości Simply Office Solution.pl Sp. z o.o nr 80 1090 2402 0000 0001 4775 4987.

Szersze informacje można uzyskać pisząć na adres mail: biuro@syndykowie.pl lub tel. 513 147 409.