Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż udziału 1/11 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej teren drogi wewnętrznej dz. nr 316/12 obszaru 1808m2, położonej w miejscowości Pręgowo w powiecie gdańskim w województwie pomorskim KW GD1G/00152562/0, wchodzącej w skład masy upadłości Bogdana Gliwy w upadłości konsumenckiej (19.01.2023 r.)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Bogdana Gliwy nie prowadzącego działalności gospodarczą (VI GUp 252/22) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż prawa własności udziału 1/11 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej teren drogi wewnętrznej dz. nr 316/12 obszaru 1808m2, położonej w miejscowości Pręgowo w powiecie gdańskim w województwie pomorskim KW GD1G/00152562/0. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 738,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 738,00  zł.

Oferty należy składać do dnia 08.02.2023 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 09.02.2023 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 738,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 83 1140 1140 0000 3653 8900 1118 z opisem „MASA UPADŁOŚCI BOGDAN GLIWA- PRZETARG”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu

Operat szacunkowy