Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności mieszkania w Gdyni wchodzącego w skład masy upadłości Tadeusza Bujaka w upadłości konsumenckiej (30.05.2023 r.)

Każdy zainteresowany może zapoznać się z lokalem w dniu 15.05.2023 r. w godzinach od 12 do 13 oraz od 17 do 18 (telefon do otwarcia drzwi: 730 052 838)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Jerzego Awchimieni nie prowadzącego działalności gospodarczą (GD1G/GUp-s/272/2022) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż prawa własności do nieruchomości lokalowej nr 5 położonej na trzeciej kondygnacji budynku mieszkalnego nr 10 zlokalizowanego w Gdyni przy ulicy Ledóchowskiego.  Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC oraz przedpokoju o powierzchni użytkowej 60,38 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 7 m2. Właściciel lokalu posiada udział 334/10000 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 179 oraz częściach wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony, KW GD1Y/00054615/5 (+ GD1Y/00049284/7). Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 375.564,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 375.564,00  zł.

Oferty należy składać do dnia 19.06.2023 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 20.06.2023 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 30.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 22 1140 2004 0000 3002 8322 8521 z opisem „MASA UPADŁOŚCI Tadeusz Bujak – Wadium”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu

Operat szacunkowy