Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż 1/2 prawa własności mieszkania w Łupawie wchodzącego w skład masy upadłości Jerzego Awchimieni w upadłości konsumenckiej (30.05.2023 r.)

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jerzego Awchimieni nie prowadzącego działalności gospodarczą (VI GUp 38/21) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż ½ prawa własności nieruchomości w postaci mieszkania własnościowego w 76-243 Łupawa 31/3, gmina Potęgowo o pow. 85,44 m2 (KW SL1L/00025890/9). Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 120.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 120.000,00  zł.

Oferty należy składać do dnia 19.06.2023 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 20.06.2023 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 20.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 66 1140 2004 0000 3102 8096 2827 z opisem „MASA UPADŁOŚCI JERZY AWCHIMIENI – WADIUM”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu

Operat szacunkowy