Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż 1/2 spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Kombatantów 1G w Gdańsku, KW GD1G/00161170/1 wchodzącej w skład masy upadłości Roberta Skindel w upadłości konsumenckiej (19.01.2023 r.)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Roberta Skindel nie prowadzącego działalności gospodarczą (VI GUp 317/21) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż 1/2 spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Kombatantów 1G w Gdańsku, KW GD1G/00161170/1. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 218.466,50 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 218.466,50  zł.

Oferty należy składać do dnia 08.02.2023 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 09.02.2023 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 95 1140 2004 0000 3102 8318 4381 z opisem „MASA UPADŁOŚCI ROBERT SKINDEL – PRZETARG”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu

Operat szacunkowy