Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład masy upadłości Dagmary Sieńko w upadłości (28.10.2020)

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Saperów 1B w Świdnicy (KW nr SW1S/00083077/1). Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 184.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 184.000,00  zł.

Oferty należy składać do dnia 19.11.2020 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach od 10:00 do 15:00 lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 20.11.2020 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 71 1090 2402 0000 0001 4671 9286 z dopiskiem ” NIE OTWIERAĆ – SIEŃKO DAGMARA – LOKAL 12″.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 14.11.2020 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu

Operat szacunkowy