Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości (działki) wchodzącego w skład masy upadłości Damiana Matlaka w upadłości  konsumenckiej (08.01.2021)

Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 23.01.2021 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu; VI Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym Damiana Matlaka w upadłości (VI GUp 101/20) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej w postaci działki nr 621 o łącznej pow. 0,3604 ha, położonej w miejscowości Dobrocin, gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski, woj. dolnośląskie (dalej prawo do nieruchomości), dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00045748/4. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 110.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 110.000,00  zł.

Oferty należy składać do dnia 04.01.2021 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach od 10:00 do 15:00 lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 05.02.2021 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 56 1090 2402 0000 0001 4665 1656 z dopiskiem „WADIUM – MASA UPADŁOŚCI DAMIANA MATLAKA – PRZETARG „.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 23.01.2021 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu

Operat szacunkowy