Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości (domu) wchodzącego w skład masy upadłości Stanisława Lodzińskiego w upadłości (28.10.2020)

Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 14.11.2020 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu; VI Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym Stanisława Lodzińskiego w upadłości (VI GUp 93/20) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej w postaci działki nr 588 o pow. 401 m2, położoną w Bielawie przy ul. Jodłowej 9. Nieruchomość zabudowana jest domem mieszkalnym jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej 124,98 m2, gmina Bielawa, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie (dalej prawo do nieruchomości), dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00012084/1. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 335.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 335.000,00  zł.

Oferty należy składać do dnia 19.11.2020 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach od 10:00 do 15:00 lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 20.11.2020 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 82 1090 2402 0000 0001 4681 0074 z dopiskiem ” NIE OTWIERAĆ – STANISŁAW LODZIŃSKI – PRZETARG „.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 14.11.2020 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu

Operat szacunkowy