Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości Front Furniture Sp. z o.o w upadłości (08.01.2021)

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Front Furniture Sp. z o.o w upadłości (VI GUp 267/20) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż wierzytelności przysługującej upadłemu wobec Front Furniture Sp.  o.o SK w upadłości, (dalej wierzytelność). Wartość oszacowania zbioru wierzytelności 2.925,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 2.925,00  zł.

Oferty należy składać do dnia 04.02.2021 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Grzegorz Wichrowski, Brzeźno, ul. Szkolna 8, 83-115 Swarożyn, w godzinach od 10:00 do 15:00 lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 05.02.2021 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Grzegorz Wichrowski, Brzeźno, ul. Szkolna 8, 83-115 Swarożyn.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 1000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 23 1090 2402 0000 0001 4685 5853 z dopiskiem ” NIE OTWIERAĆ – MASA FRONT FURNITURE SP. Z O.O – PRZETARG WIERZYTELNOŚCI”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu