Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż zbioru wierzytelności (ZCP) wchodzących w skład masy upadłości Evita Sp. z o.o w upadłości (08.01.2021)

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu; VI Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym Evita Sp. z o.o w upadłości (VI GUp 60/20) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż zbioru wierzytelności, (dalej ZCP). Wartość oszacowania zbioru wierzytelności 9,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 9,00  zł.

Oferty należy składać do dnia 04.02.2021 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach od 10:00 do 15:00 lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 05.02.2021 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 9,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 66 1090 2402 0000 0001 4499 9178 z dopiskiem ” NIE OTWIERAĆ – MASA EVITA SP. Z O.O – PRZETARG WIERZYTELNOŚCI”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu