Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) wchodzących w skład masy upadłości Evita Sp. z o.o w upadłości (15.09.2020)

Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 17.10.2020 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu; VI Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym Evita Sp. z o.o w upadłości (VI GUp 60/20) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego w postaci prawa własności nieruchomość przy ul. Przemysłowej w Świdnicy – działka nr 1386, 1390, 1389 o pow. 8.997 m2 (dalej ZPC), dla którego Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1S/00045395/8. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 504.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 504.000,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 27.10.2020 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach od 10:00 do 15:00 lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 28.10.2020 roku o godzinie 11:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 30.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 66 1090 2402 0000 0001 4499 9178 z dopiskiem ” NIE OTWIERAĆ – MASA EVITA SP. Z O.O – PRZETARG”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 17.10.2020 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu

Operat szacunkowy