Syndyk sprzeda Call Center

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego Contact Logic Sp. z o.o w upadłości (dalej: ZPC), oszacowaną na łączną kwotę 189.800,00 zł (19.05.2020)

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu; VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w postępowaniu upadłościowym Contact Logic Sp. z o.o w upadłości (sygn. akt. VIII GUp 65/19) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego (dalej: ZPC), w postaci: meble (boksy konsultantów) (78 sztuk), zestaw komputerowy – jednostka centralna, klawiatura, monitor, mysz (78 sztuk), klimatyzator, serwerownia (platforma i wyposażenie), zasilacz APC, Infrastruktura kablowa LAN, Klimatyzator (inwestycja w obcy środek), Oprogramowanie WindTelecom (78 sztuk), Microsoft Server Standard, Microsoft SQL SVR 2014. Wartość oszacowania ZPC wynosi 189.800,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 189.800,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 24.06.2020 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym Notariusz Małgorzaty Gardy przy Al. Armii Krajowej 6a/3, 50-514 Wrocław, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 25.06.2020 roku o godzinie 11.00.

Szersze informacje, w tym operat szacunkowy,  na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 513 147 409 lub biuro@syndykowie.pl

Dokumenty do pobrania:

Regulamin przetargu

Operat