315. Kmieć Tomasz (VI GUp 314/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 29.10.2021 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Kmieć Tomasz , ul. Prosta 13/2, 58-304 Wałbrzych, PESEL 83091412158, NIP 8862651231. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

314. Sołtysiak Iwona (VI GUp 283/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 12.10.2021 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Sołtysiak Iwona, Olszany 51, 58-150 Strzegom, PESEL 80092316405. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

313. Sochacki Tomasz (VI GUp 275/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 06.10.2021 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Sochacki Tomasz, ul. Ks. Jadwigi Śląskiej 13/10, 58-100 Świdnica, PESEL 76010308333. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

312. Grajewska Katarzyna (VI GUp 618/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 12.11.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika Katarzyna Grajewska, ul. Piastowska 90B/83, 80-352 Gdańsk, PESEL 84041816466, NIP 8792348321. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

311. Boroń Joanna (VI GUp 608/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 08.11.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika Boroń Joanna, ul. Jeleniogórska 13E/25, 80-180 Gdańsk, PESEL 73103001968, NIP 5831030615. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

310. Ejankowski Mateusz (VI GUp 609/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 08.11.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika Ejankowski Mateusz, ul. Wejhera 13B/6, Gdańsk, 80-346, PESEL 93011201816, NIP 5842742302. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

309. Pogorzelski Jarosław (VI GUp 607/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 05.11.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika Pogorzelski Jarosław, ul. Czyżykowska 64A/4, 83-110 Tczew, PESEL 85021604356. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

308. Grzywacz Katarzyna (VI GUp 593/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 04.11.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika Grzywacz Katarzyna, ul. Kasztanowa 3D/4, 83-400 Kościerzyna, PESEL 68060408743. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

307. Kaczor Renata (VI GUp 572/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 29.10.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika Kaczor Renata, ul. Jasna 8/3, 82-200 Malbork, PESEL 75111206728. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

306. Lemanowicz Ewa (VI GUp 570/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 29.10.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika Lemanowicz Ewa, ul. Cypriana Kamila Norwida 15/2, 82-200 Malbork, PESEL71020206903. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

305. Doliński Radosław (VI GUp 288/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia21.12.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Doliński Radosław, Nowa Morawa 15, 57-550 Stronie Śląskie, PESEL 83041415736. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: ZAKOŃCZONA

304. Szmigiel Robert (VI GUp 542/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 22.10.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika Szmigiel Robert ul. Smoluchowskiego 1a/6, 82-200 Malbork PESEL 68100511613. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

303. Szala Seweryn (VI GUp 533/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 21.10.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika Szala Seweryn, ul. Kościerska 7, 83-423 Wielki Klincz, PESEL 80091007199. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

302. Gajewska-Drzycimska Klara (VI GUp 488/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 08.10.2021 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika Płocki Robert, ul. Polna 12, 83-322 Stężyca, PESEL 77071604912. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

301. Płocki Robert (VI GUp 474/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 08.10.2021 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika Tissler Adam, ul. Kleszczewska 2, 83-250 Skarszewy, PESEL 76010511852. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

300. Tissler Adam (VI GUp 472/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 08.10.2021 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika Tissler Adam, ul. Kleszczewska 2, 83-250 Skarszewy, PESEL 76010511852. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

299. Arendt Piotr (VI GUp 454/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 28.09.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Arendt Piotr, ul. Bałdowska 31/6, 83-110 Tczew, PESEL 78090205496. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

299. Arendt Piotr (VI GUp 454/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 28.09.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Arendt Piotr, ul. Bałdowska 31/6, 83-110 Tczew, PESEL 78090205496. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

298. Arendt Barbara (VI GUp 454/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 28.09.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Arendt Barbara, ul. Bałdowska 31/6, 83-110 Tczew. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

297. Czapiewski Karol (VI GUp 450/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 24.09.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Czapiewski Karol, ul. Waryńskiego 4A, 89-600 Chojnice, PESEL 86060208095. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

296. Szyrsz Jerzy (VI GUp 449/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 24.09.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Szyrsz Jerzy, ul. Ceglana 16a, 82- 200 Malbork, PESEL 45022406432. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

295. Musiałkiewicz Sylwia (VI GUp 448/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 24.09.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika Musiałkiewicz Sylwia, ul. Chojnicka 22, 89-620 Ogorzeliny, PESEL 84032008689, NIP 5552036547. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

294.Janicka Monika (VI GUp 447/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 24.09.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika Janicka Monika, Kończewice 6/R, 82-213, Miłoradz, PESEL 93011303785, NIP 5932533973. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

293.Bielińska Romana (VI GUp 439/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 22.09.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika Romany Bielińskiej, numer PESEL 84082004567, NIP 5932434633, zamieszkałej: ul. Wyszyńskiego 19/3, 83-110 Tczew. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

292.Stalke Gabriela (VI GUp 438/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 22.09.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika Gabrieli Stalke, numer PESEL 66090601244, NIP 5911241024, zamieszkałej: Osiedle Tysiąclecia 5/14, 83-400 Kościerzyna. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

291.Pliś Anna (VI GUp 433/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 20.09.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika Anny Pliś, numer PESEL 77041405985, NIP 8392633625, zamieszkałej 80-209 Nowy Tuchom, ul. Wspólna 20F/2. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

290.Karyś Mateusz (VI GUp 425/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 16.09.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika Mateusza Karysia (Karyś), Pesel 92091306550, zamieszkałego Osiedle Konstytucji 3 Maja 1/3, 83-200, Starogard Gdański. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

289.Wiaderny Jacek (VI GUp 394/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 09.09.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika Jacek Wiaderny, ul. Sybiraków 8/56, 82-500, Kwidzyn, PESEL 86021914692. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

288.Jaroch Renata (VI GUp 359/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 19.08.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika Jaroch Renata ul. Tczewska nr 10B lok. 2, 83-120 Gorzędziej, PESEL 85102703062. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

287.Kozieł Wioletta (VI GUp 324/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 28.07.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika Wioletta Kozieł, ul. Porębskiego 49/5, 80-180 Gdańsk, PESEL 89062806568. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

286.Chrzanowski Wiesław (VI GUp 323/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 28.07.2021 r., została ogłoszona upadłość Wiesław Chrzanowski, ul. Owsiana 6/1, 84-230 Rumia PESEL 56060717231. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

285.Skindel Robert (VI GUp 317/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 27.07.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika Skindel Robert, ul. Wspólna 1f/2, 80-209 Nowy Tuchom, PESEL 74091617117. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

284.Ulik Tomasz (VI GUp 291/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 25.06.2021 r., została ogłoszona upadłość Tomasz Ulik, ul. Rokicka 20c/3, 83-110 Tczew, PESEL 84100604511. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

283.Dąbrowska Beata (VI GUp 292/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 25.06.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika Dąbrowska Beata, ul. Warszawska 75/2, 82-500 Kwidzyn, PESEL 71022011363. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

282.Sikorski Krzysztof (VI GUp 285/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 18.06.2021 r., została ogłoszona upadłość Krzysztof Sikorski, ul. Norwida 4B/2, 83-400 Kościerzyna, PESEL 80042008392. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

281.Jaśniewicz Beata (VI GUp 281/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 17.06.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Jaśniewicz Beata, ul. 15-go sierpnia 19/2, 82-500 Kwidzyn, PESEL 76030814209. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

280.Potocki Mateusz (VI GUp 275/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 10.06.2021 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Potocki Mateusz, ul. Dworcowa 8/5, 83-050 Kolbudy PESEL 77032107731 NIP 5921544559. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

279. Burczyk Piotr (VI GUp 265/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 09.06.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Piotr Burczyk, ul. Kopernika 11D/46, 83-200 Starogard Gdański, PESEL 87061403090. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

278. Kopczyńska Żaneta (VI GUp 260/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 02.06.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika Kopczyńska Żaneta, ul. W. Reymonta 9/7, 82-200 Malbork, PESEL 71111906705. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

277. Stępniak Stanisław (VI GUp 252/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 01.06.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Stępniak Stanisław, ul. Kotarbińskiego 2F/4, 82-200 Malbork, PESEL 61062512777. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

276. Rombalski Krzysztof (VI GUp 251/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 01.06.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Rombalski Krzysztof, ul. Mickiewicza 22/2, 82-400 Sztum, PESEL 72042712218. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

274. Wojewódzki Tomasz (VI GUp 225/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 11.05.2021 r., została ogłoszona upadłość Woźniak Zygfryd, ul. Cisowa 7, 83-250 Skarszewy, PESEL 41092305839. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

273. Woźniak Zygfryd (VI GUp 216/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 11.05.2021 r., została ogłoszona upadłość Woźniak Zygfryd, ul. Cisowa 7, 83-250 Skarszewy, PESEL 41092305839. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

272. Cieszyńska Katarzyna (VI GUp 184/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 19.04.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Katarzyna Cieszyńska, ul. Rzemieślnicza 5, 83-400 Kościerzyna, PESEL 70071003187. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

271. Baca Ewa (VI GUp 179/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 14.04.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Ewa Baca, ul. Lawendowe Wzgórze 36A/1, 80 – 175 Gdańsk, PESEL 89070711081. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

270. Wojtyła Joanna (VI GUp 166/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 13.04.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Joanna Wojtyła, ul. Sadowa 13/7, 82-400, Czernin, PESEL 84020907507. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

269. Szmidt Jan (VI GUp 168/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 13.04.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika Jan Szmidt, ul. Nowa 6, 83-032 Pszczółki, PESEL 50010309891. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

268. Milas Michał (VI GUp 162/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 09.04.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika Michał Milas, ul Słoneczna 20, 83-240 Lubichowo, PESEL 37070112296. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

267. Biesiadziński Robert (VI GUp 106/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 16.03.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Biesiadziński Robert, Chełmek – Osada 17/2, 82-103 Stegna, PESEL 88100505896. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

266. Prabucka Alina (VI GUp 103/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 15.03.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Prabucka Alina, ul. Juranda ze Spychowa 17/19, 83-200 Starogard Gdański, PESEL 56022111107. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

265. Cieśliński Kazimierz (VI GUp 98/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 12.03.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Kazimierz Cieśliński, PESEL 73072610776, NIP 5551558870, Złe Mięso 11B, 69-652 Łąg. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

264. Króll – Cieślińska Małgorzata (VI GUp 98/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 12.03.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Małgorzata Króll – Cieślińska, PESEL 77091109686, NIP 5921896241, Złe Mięso 11B, 69-652 Łąg. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

263. Synak Jacek (VI GUp 80/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 03.03.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Synak Jacek, Kurkowo 19a, 89-642 Kurkowo, PESEL 88012307371. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

262. Miętki Antoni (VI GUp 64/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 25.02.2021 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Miętki Antoni, ul. Lipowa 22, 83-400 Kościerzyna, PESEL 75051707954. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

261. Słominska Lidia (VI GUp 62/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 24.02.2021 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Słominska Lidia, Radziejewo 15, 83-224 Radziejewo, PESEL 58121516344. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

260. Awchimieni Jerzy (VI GUp 38/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 04.02.2021 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Awchimieni Jerzy, Łupawa 31/3, 76-242 Łupawa, PESEL 53010400517. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

259. Buta Zbigniew (VI GUp 37/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 04.02.2021 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Buta Zbigniew, Pelplin, PESEL xxxxxxxxxxx. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: ZAKOŃCZONA

258. Wiecki Dariusz (VI GUp 492/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 18.12.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Wiecki Dariusz, ul. Sobieskiego 22, 83-200 Starogard Gdański, PESEL: 74121211072 . Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

257. Różański Michał (VI GUp 469/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 14.12.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Różański Michał, ul. Kościelna nr 14, 83-032 Pszczółki, PESEL: 70010708858. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

256. Szumigała Mateusz (VI GUp 470/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 14.12.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Szumigała Mateusz, Tczew, PESEL xxxxxxxxxxxx. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: ZAKOŃCZONA

255. Kamiński Mateusz (VI GUp 464/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 10.12.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Kamiński Mateusz, Starogard Gdański, PESEL xxxxxxxxxxxx. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: ZAKOŃCZONA

254. Możdżeń Przemysław (VI GUp 446/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 04.12.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Możdżeń Przemysła, Kapustowo 1C, 82-200 Malbork, PESEL 84063012954. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

253. Harmacińska Regina (VI GUp 439/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 02.12.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Harmacińska Regina, ul. Malczewskiego 24/4, 84-300 Lęborku, PESEL 45041208686. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

252. Grajek Ilona (VI GUp 425/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 30.11.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Grajek Ilona, ul. Skarszewska 9/1, 83-200 Starogard Gdański, PESEL 89012507044. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

251. Tulejbicz Iwona (VI GUp 359/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 23.10.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Iwona Tulejbicz, ul. Jagiellońska 109/4, 82-200 Malbork, PESEL 85122704287. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

250. Gawlik Sławomira (VI GUp 350/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 16.10.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Sławomira Gawlik, ul. Skarżyńskiego 6 A/2, 80-463 Gdańsk, PESEL 68112606284. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

249. Omieljańczyk Martyna (VI GUp 328/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 02.10.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Martyna Omieljańczyk,, Rokocin, PESEL xxxxxxxxxxx. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: ZAKOŃCZONA

248. Małkiewicz Magdalena (VI GUp 285/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 11.09.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Magdalena Małkiewicz, Starogard Gdański, PESEL xxxxxxxxxxxxx. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: ZAKOŃCZONA

247. Klozyk Marcin (VI GUp 261/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 02.09.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Klozyk Marcin,  ul. Starogardzka 4/5, 83-130 Pelplin , PESEL 88030206490. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

246. Wysiecki Mateusz (VI GUp 258/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 02.09.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Wysiecki Mateusz, Starogard Gdański, PESEL xxxxxxxxx. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: ZAKOŃCZONA

245. Koprowski Mariusz (VI GUp 212/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 11.08.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Koprowski Mariusz, Rajkowy, PESEL xxxxxxxxxxxx. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: ZAKOŃCZONE

244. Mikus Katarzyna (VI GUp 207/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 03.08.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Mikus Katarzyna, ul. Wąska 35/11, 83-110 Tczew, PESEL 5932058012. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

243. Ebertowska Alicja (VI GUp 190/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 28.07.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Ebertowska Alicja, Starogard Gdański , PESEL xxxxxxxxxxx. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: ZAKOŃCZONA

242. Graban Justyna (VI GUp 163/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 10.07.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Justyna Graban, ul. Kopytkowo 40B/6, 83-230 Smętowo Graniczne, PESEL 81052012267. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

241. Sitek-Streich Marzena (VI GUp 151/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 07.07.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Marzena Sitek-Streich, ul. Gdańska 15, 82-120 Krynica Morska, PESEL 74121710021, NIP 5782450463. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

240. Langmesser Bogumił (VI GUp 134/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 02.07.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Bogumił Langmesser, ul. Semlińska 27, 83-251 Pinczyn, PESEL 59120406076. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

239. Kulwicka Martyna (VI GUp 320/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 30.09.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Kulwicka Martyna, ul. Jagiełły nr 6/32, 83-110 Tczew, PESEL 95122704705, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: W TOKU

238. Zaremba Maria (VI GUp 263/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 28.07.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Zaremba Maria ul. Andersa 40, 83-110 Tczew, PESEL 49120707581, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: W TOKU

237. Chmielewska Elżbieta (VI GUp 217/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 12.08.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Chmielewska Elżbieta, ul. Wschodniej 3/10, Kwidzynie 82-500, PESEL 46121108489, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: W TOKU

236. Czarnota Mateusz (VI GUp 157/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 08.07.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnik: Mateusz Czarnota, Starogard Gdański, PESEL xxxxxxxxxx, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONA

235. Sienkowiec Izabela (VI GUp 142/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 03.07.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Izabela Sienkowiec, Szymankowo PESEL xxxxxxxxxxxx, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

234. Szmytka Roman (VI GUp 122/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 19.06.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Romana Szmytka, Złotowo 28, 82-220 Złotowo, PESEL 85050617370, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: W TOKU

233. Poterek Bogumiła (V GUp 290/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 13.09.2021 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika Poterek Bogumiła, Wolenice 3/2, 63-708 Rozdrażew, PESEL 75041810383. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TRAKCIE

233. Poterek Bogumiła (V GUp 290/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 13.09.2021 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika Poterek Bogumiła, Wolenice 3/2, 63-708 Rozdrażew, PESEL 75041810383. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TRAKCIE

232. Marynowska Anna (V GUp 287/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 09.09.2021 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika Marynowska Anna, ul. Leśna 67, 63-430 Raczyce, PESEL 80072011964. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TRAKCIE

231. Miękus Milena (V GUp 278/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 02.09.2021 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika Miękus Milena, Dębiogóra 11, 63-720 Koźmin Wlkp., PESEL 96021509169. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TRAKCIE

230. Wróbel Halina (V GUp 268/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 26.08.2021 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika Wróbel Halina, ul. Wrocławska 152/1, 63-400 Ostrów Wlkp., PESEL 56071410622 . Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TRAKCIE

229. Siudak Agnieszka (V GUp 219/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 29.06.2021 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika Siudak Agnieszka, Ul. Solidarności 30A/1B, 63-600 Kępno, PESEL 81111202862. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TRAKCIE

228. Berek – Marszałek Krystyna (V GUp 180/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 31.05.2021 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Berek – Marszałek Krystyna, ul. Krotoskiego 3, 63-700 Krotoszyn, PESEL 55012105209. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TRAKCIE

227. Skrzynecka Anna (V GUp 175/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 26.05.2021 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Skrzynecka Anna, Al. Powstańców Wielkopolskich, 63-700 Krotoszyn, PESEL 84080612227. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TRAKCIE

226. Kawalec Maja (V GUp 154/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 07.05.2021 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Kawalec Maja, Krotoszyn, PESEL: xxxxxxxxxx. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: ZAKOŃCZONA

225. Gierz Maria (V GUp 138/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 22.04.2021 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Gierz Maria, Ul. Nowa 35, 63-750 Sulmierzyce, PESEL 61062911606. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TRAKCIE

224. Marciniak Tomasz (V GUp 97/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 19.03.2021 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Marciniak Tomasz, Ul. Raszkowska 8/2, 63-700 Krotoszyn, PESEL 79121409939 . Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TRAKCIE

223. Włodarczyk Barbara (V GUp 61/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 19.02.2021 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Włodarczyk Barbara, ul. Oś. Piastów 7D/8, 63-500 Ostrzeszów, PESEL 70111911720. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TRAKCIE

222. Wawrzyniak Maciej (V GUp 23/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 29.01.2021 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Wawrzyniak Maciej, ul. Ogrodowskiego 10/2, 63-720 Krotoszyn, PESEL 90052001319. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TRAKCIE

221. Kaźmierczak Henryka (V GUp 369/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 03 grudnia 2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Kaźmierczak Henryka, Pieczyska, PESEL xxxxxxxxxxxxxx. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: ZAKOŃCZONE

220. Marciniak Marek (V GUp 370/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 16.11.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Marciniak Marek, Józefów 20A, 62-860 Opatówek, PESEL 65041304212. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TRAKCIE

219. Gałka Piotr (V GUp 351/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 25.06.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Piotr Gałka, Kalisz, PESEL: xxxxxxxxxxxxx. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: ZAKOŃCZONE

218. Więcław Maciej (V GUp 349/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 16.11.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Więcław Maciej, ul. Staszica 22/4, 62-800 Kalisz, PESEL: 80092810855 . Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TRAKCIE

217. Winter Euzebiusz (V GUp 350/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia16.11.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Winter Euzebiusz, ul. Komuny Paryskiej 23A/1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, PESEL: 67012114570. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TRAKCIE

216. Mroczkowski Jakub (V GUp 328/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 09 listopada 2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Mroczkowski Jakub, ul. Onufry 24, 63- 507 Kobyla Góra, PESEL: 86041211371. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TRAKCIE

215. Klimowicz Grażyna (V GUp 310/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 3 listopada 2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Grażyna Klimowicz, Kalisz, PESEL xxxxxxxxxxxxxx. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: ZAKOŃCZONA

214. Tyc Wanda (V GUp 270/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 21 września 2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: : Wanda Tyc, ul. Poprzeczna 4/2, 63-500 Ostrzeszów , PESEL 45081407027. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TRAKCIE

213. Rachel Andrzej (V GUp 196/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 12 sierpnia 2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Rachel Andrzej, Ostrzeszów, PESEL xxxxxxxxxxx. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: ZAKOŃCZONE

212. Kowalkowska Karolina (V GUp 73/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 26.02.2021 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Karolina Kowalkowska, Kobylin k. Krotoszyna, PESEL xxxxxxxxxxxxx. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TRAKCIE

211. Żyto Tomasz (V GUp 151/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 22 lipca 2020  r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Tomasz Żyto, ul. Bolewskiego 76, 63-700 Krotoszyn, PESEL 71111308378. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TRAKCIE

210. Miśkiewicz-Żyto Monika (V GUp 139/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 10.07.2020  r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Moniki Miśkiewicz-Żyto, ul. Bolewskiego 76, 63-700 Krotoszyn, PESEL 73111902163. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TRAKCIE

209. Cetnar Grażyna (VI GUp 134/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 20.07.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Cetnar Grażyna, Świebodzice, PESEL xxxxxxxxxxxx . Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: ZAKOŃCZONE

208. Sukiennik Wanda (V GUp 139/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy V Wydział gospodarczy z dnia 29.07.2021r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Wanda Sukiennik, ul. I. Krasickiego 3/12, 59-300 Lubin, PESEL 48111210620. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

207. Chojnowska Natalia (V GUp 134/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy V Wydział gospodarczy z dnia 21.07.2021r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Natalii Chojnowskiej, ul. Szklary Górne 28a/2, 59-300 Lubin, PESEL 89060401109. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

206. Michalik Agata (V GUp 106/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy V Wydział gospodarczy z dnia 09.06.2021r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Agata Michalik, ul. Torowa 44/9, 59-220 Legnica, PESEL 92030600482. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

205. Kuryło Judyta (VIII GUp 321 /21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 26.07.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Judyta Kuryło, ul. Gen. Stanisława Maczka 37/7, 52-201 Wrocław, PESEL 91010508460. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

204. Lisiecki Łukasz (VI GUp 199/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 26.07.2021 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Łukasz Lisiecki, ul. Rynek 44/1, 57-200 Ząbkowice Śląskie, PESEL 90012305990. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

203. Moździerz Aleksander (VI GUp 203/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 26.07.2021 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Aleksander Moździerz, ul. Łąkowa 17/24, 57-300 Polanica Zdrój, PESEL 71031715054. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

202. Paździorek Artur (VI GUp 179/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 01.07.2021 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika Paździorek Artur, Stary Jaworów 4B/9, 58-140 Jaworzyna Śl. PESEL 74042704815. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

201. Makowski Piotr (VI GUp 180/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 01.07.2021 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika Makowski Piotr, ul. Wojska Polskiego 5/13, 58-130 Żarów, PESEL 86102602795. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

200. Witczak Grzegorz (VI GUp 164/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 18.06.2021 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika Witczak Grzegorz, ul. Sienkiewicza 47/4, 58-370 Boguszów-Gorce, PESEL 82031711377. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

199. Zibrow Małgorzata (VI GUp 160/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 17.06.2021 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Zibrow Małgorzata, Lutomia Dolna 84, 58-100 Świdnica, PESEL 60051618360. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

198. Zibrow Bogusław (VI GUp 161/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 17.06.2021 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika Zibrow Bogusław, Lutomia Dolna 84, 58-100 Świdnica, PESEL 55121402998. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

197. Posmyk Anna Elżbieta (VI GUp 109/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 13.05.2021 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika Posmyk Anna Elżbieta, Świdnica, PESEL xxxxxxxxxxxx. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: ZAKOŃCZONA

196. Orłowska Katarzyna (VI GUp 84/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 13.04.2021 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Orłowska Katarzyna, ul. Jana Pawła II 6/10, 58-316 Wałbrzych, PESEL 82050902587. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

195. Kędzior Piotr (VI GUp 54/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 18.02.2021 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Piotr Kędzior, Klecina XXX / 18B, 58-124 Klecina, PESEL 71072606072. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

194. Kołodziejczyk Wioletta (VI GUp 50/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 01.03.2021 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Kołodziejczyk Wioletta, ul. Broniewskiego 52/36, 58-309 Wałbrzychu, PESEL 78100408268. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

193. Radziński Leszek (VI GUp 38/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 18.02.2021 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Radziński Leszek, ul. Westerplatte 36/7, 58-100 Świdnica, PESEL 61050712086. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

192. Radzińska Iwona (VI GUp 37/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 18.02.2021 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Radzińska Iwona, ul. Westerplatte 36/7, 58-100 Świdnica, PESEL 61050712086. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

191. Grabowski Piotr (VI GUp 34/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 18.02.2021 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Grabowski Piotr, ul. Bolesława Prusa 6/3, 58-160 Świebodzice, PESEL 86052716852. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

190. Stachoń Katarzyna (VI GUp 33/21)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 18.02.2021 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Stachoń Katarzyna, ul. Marii Kunic 10/10, 58-100 Świdnica, PESEL 84033018421. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

188. Dimtchev Jeliazko (VI GUp 260/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 30.11.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Jeliazko Dimtchev, Borówno, PESEL xxxxxxxxxxxxxx. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: ZAKOŃCZONA

187. Pomirski Jerzy (VI GUp 268/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 05.11.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Pomirski Jerzy, Ul. Hoża 4/1, 58-330 Jedlina Zdrój, PESEL 57012209051. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

186. Gajda-Karolczak Angelika (VI GUp 237/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 27.10.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Gajda-Karolczak Angelika zamieszkała w Wałbrzych, PESEL xxxxxxxxxxxxx. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1.

Status: ZAKOŃCZONA

185. Chojnowski Marcin (VI GUp 216/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 05.10.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Marcin Chojnowski, ul. Świerkowa 1B/2, 58-370 Boguszów Gorce, PESEL 78110612598. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

184. Gołda Magdalena (VI GUp 218/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 05.11.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Magdalena Gołda, ul. Polna 1, 58-340 Głuszycy, PESEL 78103002742 . Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

183. Snowacki Dariusz (VI GUp 210/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 30.09.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Dariusz Snowacki, Ul. Paderewskiego 21/15, 58-301 Wałbrzych, PESEL 65010114035 . Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: ZAKOŃCZONA

182. Wróblewski Marek (VI GUp 203/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 28.09.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Marek Wróblewski, Tomkowice, PESEL xxxxxxxxxxxxx . Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: ZAKOŃCZONE

181. Finogenow Przemysław (VI GUp 204/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 09.10.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Przemysław Finogenow zamieszkały w Dzierżoniów, PESEL xxxxxxxxxxx . Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: ZAKOŃCZONA

180. Beata Wróblewska (VI GUp 204/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 28.09.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Beata Wróblewska zamieszkała w Tomkowice, PESEL xxxxxxxxxxx . Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: ZAKOŃCZONA

179. Przybyłka Michał (VI GUp 142/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 27.07.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Michał Przybyłka, zamieszkały Jedlina-Zdrój, PESEL xxxxxxxxxxx . Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: ZAKOŃCZONA

179. Migdalski Łukasz (VI GUp 176/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 01.09.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Łukasz Migdalski, ul. Waryńskiego 1/4, 58-105 Świdnica, PESEL 80011316712 . Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

178. Szuba Magdalena (VI GUp 169/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 31.08.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Szuba Magdalena, ul. Zamiejska 40/1, 57-300 Kłodzko, PESEL 57042418463 . Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

177. Waś Krystyna (VI GUp 148/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 27.07.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Krystyna Waś, Dzierżoniów, PESEL xxxxxxxxxxxxxx . Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: ZAKOŃCZONA

176. Świderski Paweł (VI GUp 130/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 02.07.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Świderski Paweł, ul. Prosta 10/1, 58-304 Wałbrzych, PESEL 88050200212. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

175. Ciaszczyk Marcin (VI GUp 129/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 13.07.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Marcin Ciaszczyk, Dzierżoniów, PESEL xxxxxxxxxxxxxxx. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONA

174. Terlecka Marta (VI GUp 125/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 06.07.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Marta Terlecka, zamieszkała w Niemcza, PESEL xxxxxxxxxxx. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1.

Status: ZAKOŃCZONA

173. Dagmara Sieńko (VI GUp 120/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 03.07.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Dagmara Sieńko,  Wilków 5A, 58-125 Pszenno, PESEL 69061011143. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

172. Janusz Sieńko (VI GUp 121/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 03.07.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Janusz Sieńko, ul. Wilków 5A, 58-125 Pszenno, PESEL 64060914572. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: W TOKU

171. Krzysztof Świderski (VI GUp 122/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 03.07.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Krzysztof Świderski, zamieszkały w Wałbrzych, PESEL xxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1.

Status: ZAKOŃCZONA

170. Kamil Szewczyk (VI GUp 118/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 02.07.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Kamil Szewczyk, zamieszkały w Kudowa Zdrój, PESEL xxxxxxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1.

Status: ZAKOŃCZONA

169. Jaworska Maria (VI GUp 110/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 29.06.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Maria Jaworska,  Wałbrzych, PESEL xxxxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: ZAKOŃCZONA

168. Matlak Renata (VI GUp 102/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział z dnia 22.06.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Renata Matlak, zamieszkała w Piława Dolna, PESEL xxxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONA

167. Matlak Damian (VI GUp 101/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział z dnia 23.06.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Damian Matlak, ul. Główna 22, 58-241 Piława Dolna, PESEL 80060205397 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: W TOKU

166. Stasiak Wiesława (VI GUp 100/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział z dnia 23.06.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Wiesława Stasiak, zamieszkała w Kłodzko, PESEL xxxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONA

165. Skoczek Piotr (VI GUp 108/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział z dnia 25.06.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Piotr Skoczek, ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierżoniów, PESEL 70092600033 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: W TOKU

164. Burdon Aneta (VI GUp 98/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział  z dnia 25.06.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Aneta Burdon, Świdnica, PESEL xxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Status: ZAKOŃCZONA

163. Suliga Marzena (VI GUp 85/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział  z dnia 16.06.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika Marzena Suliga, zamieszkała w Kłodzko, PESEL xxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONA

162. Wrzesiński Paweł (VI GUp 92/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 18.06.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Paweł Wrzesiński, zamieszkały w Świdnicy, PESEL xxxxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

161. Depa Paweł (VI GUp 87/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 17.06.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Paweł Depa, zamieszkały w Strzegom, PESEL xxxxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1.

Status: ZAKOŃCZONA

160. Jabłkowski Jacek (VI GUp 55/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 27.05.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Jacek Jabłkowski, zamieszkały w Wałbrzych, PESEL xxxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONA

159. Jabłkowska Wioleta (VI GUp 54/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 27.05.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Wiolety Jabłkowskiej, zamieszkała w Wałbrzych, PESEL xxxxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONA

158. Sozański Kazimierz (VI GUp 50/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 26.05.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Kazimierz Sozański, zamieszkały w Strzegom, PESEL xxxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONA

157. Żakiewicz Mariusz (VI GUp 39/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 21 kwietnia 2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Mariusza Żakiewicza (PESEL 78090512954), zamieszkałego ul. Grunwaldzka 7/5, 57-200 Ząbkowice Śląskie (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: W TOKU

156. Masło Roksana (V GUp 161/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy V Wydział gospodarczy z dnia 24.08.2020r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Roksana Masło, ul. Kościuszki 21/11, 59-300 Lubin, PESEL 94041403942 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: W TOKU

155. Kustasz Renata (V GUp 109/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy V Wydział gospodarczy z dnia 29.06.2020r., została ogłoszona upadłość konsumencka Renata Kustasz, ul. Gombrowicza 21/11, 59-220 Legnica, PESEL 68093001960 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: W TOKU

154. Misiak Kamila (V GUp 99/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy V Wydział gospodarczy z dnia 04.06.2020r., została ogłoszona upadłość konsumencka Kamili Misiak, zamieszkała w Legnica, PESEL xxxxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONA

153. Rałowski Roman (V GUp 86/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy V Wydział gospodarczy z dnia 01.06.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Roman Rałowski, Męcinka, PESEL xxxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONA

152. Czerpiński Piotr (V GUp 86/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy V Wydział gospodarczy z dnia 25 maja 2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Piotr Czerpiński, zamieszkały w Legnicy, PESEL xxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

151. Gawłowicz Dariusz (V GUp 72/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy V Wydział gospodarczy z dnia 18 maja 2020r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Dariusza Gawłowicza ul. Legnicka 27/9, 59-300 Lubin, PESEL 78122806417 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: W TOKU

150. Borowska Agnieszka (XIX GUp 924/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy XIX Wydział gospodarczy ds. spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 10.07.2020r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużniczki: Agnieszka Borowska, ul. Jasna 10/2, 05-552 Łazy, PESEL 70111705086 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: W TOKU

149. Malinowska Patrycja (XIX GUp 910/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy XIX Wydział gospodarczy ds. spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 06.07.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Agata Cyra, ul. Mycielskiego 21B/43, 04-379 Warszawa, PESEL 64091311920 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: W TOKU

148. Cyra Agata (XIX GUp 909/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy XIX Wydział gospodarczy ds. spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 06.07.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Agata Cyra, ul. Mycielskiego 21B/43, 04-379 Warszawa, PESEL 64091311920 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: W TOKU

147. Dominika Chyży (XIX GUp 907/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy XIX Wydział gospodarczy ds. spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 06.07.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Dominika Chyży, ul. Sowińskiego 15 lok. 3, 05-820 Piastów, PESEL 74011800182 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: W TOKU

146. Piotr Panikowski (VIII GUp 65/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu;
VIII wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 25.02.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Piotra Panikowskiego (PESEL 78112607796), zamieszkałego w Oleśnicy, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: W TOKU

145. Sebastian Kacica (VI GUp 29/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 12.03.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Sebastiana Kacica (PESEL XXXXXXXXX), zamieszkałego w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONA

144. Jadwiga Weronika Ślusarz (VI GUp 26/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 03.03.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Jadwigi Weroniki Ślusarz (PESEL xxxxxxx), zamieszkałego w Dzierżoniowie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONA

143. Anna Bakalarska (VI GUp 68/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 04.03.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Anny Bakalarskiej (PESEL xxxxxxxxxxxxx), zamieszkałej w Wocławach, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONA

142. Ludwina Rutkowska (VI GUp 66/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 02.03.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Ludwiny Rutkowskiej (PESEL XXXXXXXXXX), zamieszkałej w Tczewie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONA

141. Justyna Radomska (VI GUp 65/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 02.03.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Justyny Radomskiej (PESEL 64052010862), zamieszkałej w Starogardzie Gdańskim, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: W TOKU

140. Danuta Beata Beling (VI GUp 55/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 10.02.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Danuty Beaty Beling (PESEL XXXXXXXXXXXXX), zamieszkałej w Tczewie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONA

139. Maria Piotrowska (VI GUp 47/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 10.02.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Marii Piotrowskiej (PESEL 50111706881), zamieszkałej w Gdańsku, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: W TOKU

138. Joanna Brandt (VI GUp 42/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 05.02.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Joanny Brandt (PESEL XXXXXXXXXXXX), zamieszkałej w Gdańsku, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONA

137. Artur Zmysłowski (VI GUp 35/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 03.02.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Artura Zmysłowskiego (PESEL 73022107671), zamieszkałego w Gdyni, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: W TOKU

136. Teresa Więcławska (VI GUp 37/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 03.02.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Teresy Więcławskiej (PESEL XXXXXXXXXXX), zamieszkałej w Nowy Wiec, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONA

135. Roman Śliwa (VI GUp 16/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 10.02.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Romana Śliwy (PESEL XXXXXXXXXX), zamieszkałego w Ziębicach, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONA

134. Igor Walkowiak (VI GUp 12/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 03.02.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Igora Walkowiaka (PESEL XXXXXXXXX), zamieszkałego w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONA

133. Daria Boettcher (VI GUp 31/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 30.01.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Darii Boettcher (PESEL xxxxxxxxxx), zamieszkałego w Gdańsku, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

132. Roman Stendera (V GUp 10/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu V Wydział Gospodarczy z dnia 22.01.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Romana Stendery (PESEL XXXXXXXXXXX), zamieszkałej w Ostrowiu Wielkopolskim, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

131. Adrian Abłaczyński (VI GUp 16/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 23.01.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Adriana Abłaczyńskiego (PESEL xxxxxxxxxxxxx), zamieszkałego w Gdańsku, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

131. Anna Różowicz (V GUp 128/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu V Wydział Gospodarczy z dnia 22.11.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Anny Różowicz (PESEL XXXXXXXXXXX), zamieszkałej w Ostrowiu Wielkopolskim, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

130. Grażyna Bosacka (V GUp 122/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu V Wydział Gospodarczy z dnia 20.11.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Grażyny Bosackiej  (PESEL XXXXXXXXXXXXX), zamieszkałej w Kaliszu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

129. Krystian Bober (VI GUp 145/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 28.11.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Krystiana Bober  (PESEL XXXXXXXXXXX), zamieszkałego w Bielawie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

129. Brygida Rowińska (VI GUp 142/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 12.11.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Brygidy Rowińskiej  (PESEL 74041505929), zamieszkałej w Dzierżoniowie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: W TOKU

128. Andrzej Gregorczyk (VI GUp 140/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 12.11.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Andrzeja Gregorczyka  (PESEL 68050508992), zamieszkałego w Strzegomiu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: W TOKU

127. Renata Tomaszewicz (VI GUp 139/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 12.11.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Renaty Tomaszewicz  (PESEL 86030318603), zamieszkałej w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: W TOKU

126. Anna Oleksy (VI GUp 134/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 06.11.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Anny Oleksy  (PESEL XXXXXXXXXXXXX), zamieszkałej w Szczawno Zdrój, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

125. Ewa Turek (VI GUp 131/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 23.10.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Ewy Turek  (PESEL XXXXXXXXXXXXX), zamieszkałej w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

124. Urszula Kuta (VI GUp 125/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 16.10.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Urszuli Kuta  (PESEL XXXXXXXXXXXXX), zamieszkałej w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

123. Małgorzata Borysowska (VI GUp 119/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 02.10.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Małgorzaty Borysowskiej  (PESEL XXXXXXXXX), zamieszkałej w Świdnica, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

122. Anna Ślipko (VI GUp 105/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 04.09.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Anny Ślipko  (PESEL XXXXXXXXXX), zamieszkałej w Rogoźnica, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

121. Dorota Frąckowiak (VI GUp 78/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 05.06.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Doroty Frąckowiak  (PESEL XXXXXXXXXX), zamieszkałej w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

120. Anna Kazek (VI GUp 71/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 29.05.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Anny Kazek  (PESEL XXXXXXXXXXX), zamieszkałej w Nowa Ruda, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

119. Donata Krupa (V GUp 101/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu V Wydział Gospodarczy z dnia 02.10.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Donaty Krupa  (PESEL XXXXXXXXXXXX), zamieszkałej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

118. Gruszka Monika (V GUp 95/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu V Wydział Gospodarczy z dnia 27.09.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Moniki Gruszki  (PESEL XXXXXXXXXXX), zamieszkałej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

117. Gruszka Albert (V GUp 94/19) – zakończono 28.05.2020 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu V Wydział Gospodarczy z dnia 27.09.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Alberta Gruszki  (PESEL xxxxxxxxxxxx), zamieszkałej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

116. Roman Janoś (V GUp 96/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu V Wydział Gospodarczy z dnia 27.09.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Romana Janoś  (PESEL XXXXXXXXXXX), zamieszkałego w miejscowości Tarchały Wielkie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

115. Jadwiga Janoś (V GUp 65/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu V Wydział Gospodarczy z dnia 28.06.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Jadwigi Janoś  (PESEL xxxxxxxxxxx), zamieszkałego w miejscowości Tarchały Wielkie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONA

114. Weronika Koszela (V GUp 42/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu V Wydział Gospodarczy z dnia 16.05.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Weroniki Koszela  (PESEL XXXXXXXXX), zamieszkałego w miejscowości Korzeniew, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

113. Dominik Kornacki (V GUp 39/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu V Wydział Gospodarczy z dnia 09.05.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Dominika Kornackiego  (PESEL XXXXXXXX), zamieszkałego w miejscowości Krotoszyn, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

112. Hanna Mikołajczyk (V GUp 26/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu V Wydział Gospodarczy z dnia 03.04.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Hanny Mikołajczyk  (PESEL XXXXXXXXXX), zamieszkałej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

111. Anna Szymula (VI GUp 183/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 17.10.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Anny Szymula  (PESEL XXXXXXXXX), zamieszkałej w miejscowości Starogard Gdański, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

110. Sebastian Górski (VI GUp 182/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 17.10.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Sebastiana Górskiego  (PESEL xxxxxxxxxxxxxx), zamieszkałej w miejscowości Tczew, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

109. Mirosława Krause (VI GUp 166/19/K)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 30 października 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Mirosławy Krause  (PESEL 65102208583), zamieszkałej w miejscowości Gdańsk, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: W TOKU

108. Rafał Marcin Popieluch (VI GUp 159/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 20 września 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Rafała Popielucha  (PESEL 78102112675), zamieszkałej w miejscowości Lichnowy, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: W TOKU

107. Sylwia Karaś (VI GUp 154/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 17 września 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Sylwii Karaś  (PESEL XXXXXXXX), zamieszkałej w miejscowości Gdańsk (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

106. Magda Aldaev (VI GUp 80/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 24 października 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Magdy Aldaev  (PESEL xxxxxxxxxxxxxx), zamieszkałej w miejscowości Zła Wieś, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONA

105. Seweryn Dańczak w upadłości (VIII GUp 174/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 07.06.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Teresy Garbowskiej zamieszkałego w Mędłowie PESEL 59080309068 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: W TOKU

104. Teresa Garbowska w upadłości (VIII GUp 169/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 07.06.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Teresy Garbowskiej zamieszkałego w Mędłowie PESEL XXXXXXXXXXXX (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

103. Grzegorz Obara w upadłości (VIII GUp 161/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 04.06.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Grzegorza Obara zamieszkałego we Wrocławiu PESEL 73061402115 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: W TOKU

102. Dariusz Sadowski w upadłości (V GUp 71/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy  V Wydział Gospodarczy z dnia 18 lipca 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Dariusza Sadowskiego  (PESEL XXXXXXXXX), zamieszkałej w Jaworze, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

101. Agnieszka Marusiak w upadłości (V GUp 46/19) – zakończono 23.06.2020

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy  V Wydział Gospodarczy z dnia 9 maja 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Agnieszki Marusiak  (PESEL xxxxxxxxxxx), zamieszkałej w Legnicy, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

100. Kamil Misiak w upadłości (V GUp 29/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy  V Wydział Gospodarczy z dnia 12 marca 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Kamila Misiaka  (PESEL XXXXXXXX), zamieszkałego w Legnicy, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

99. Krystyny Wall w upadłości (VI GUp 65/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 08 maja 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Krystyny Wall  (PESEL XXXXXXXXXX), zamieszkałej w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

98. Bartłomiej Stąpor w upadłości (VI GUp 62/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 08 maja 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Bartłomieja Stąpor  (PESEL XXXXXXXXXXXXX), zamieszkałego w Świebodzicach, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

97. Patrycja Kapłon w upadłości (VI GUp 60/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 08 maja 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Patrycji Kapłon  (PESEL XXXXXXXXXX), zamieszkałej w Mokrzeszowie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

96. Łukasz Bieńkowski w upadłości (VI GUp 52/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 17 kwietnia 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Łukasza Bieńkowskiego  (PESEL 80041809437), zamieszkałego w Świebodzicach, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: W TOKU

95. Maria Kadela w upadłości (VIII GUp 110/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Marii Kadela zamieszkałej w Lędzinie PESEL XXXXXXXXXX (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

94. Jolanta Żarska w upadłości (VIII GUp 101/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Jolanty Żarskiej zamieszkałej we Wrocławiu PESEL xxxxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

93. Katarzyna Rup (X GUp 378/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy X Wydział gospodarczy ds. spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 25 kwietnia 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Katarzyny Rup  (PESEL XXXXXXXXXX), zamieszkałego w Warszawie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

92. Bartosz Boguski (X GUp 333/19; XVIII Gup 852/19) – zakończono 15.05.2020

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy X Wydział gospodarczy ds. spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 10 kwietnia 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Bartosza Boguskiego  (PESEL xxxxxxxxxxx), zamieszkałego w Warszawie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

91. Małgorzata Polewczyk w upadłości (VIII GUp 84/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 08 kwietnia 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Małgorzaty Polewczyk zamieszkałej w Brzegu Dolnym PESEL XXXXXXXXXX (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

90. Daniel Polewczyk w upadłości (VIII GUp 83/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 08 kwietnia 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Daniela Polewczyka zamieszkałego w Brzegu Dolnym PESEL 83081715991 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: W TOKU

89. Magdalena Grabowska w upadłości (VIII GUp 69/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 28 marca 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Magdaleny Grabowskiej zamieszkałej w Sycowie PESEL xxxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

88. Arkadiusz Styś w upadłości (VIII GUp 63/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 19 marca 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Arkadiusza Stysia zamieszkałego we Wrocławiu PESEL 72041904823 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: W TOKU

87. Aneta Poręba w upadłości (VIII GUp 44/19) – zakończono 13.02.2020

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Aneta Poręba zamieszkała w Sycowie PESEL xxxxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

86. Jacek Herbut w upadłości (VI GUp 17/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 20 lutego 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Jacka Herbuta  (PESEL xxxxxxxxxxxxxxx), zamieszkałej w Krzelkowie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

85. Krystyna Herbut w upadłości (VI GUp 16/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 20 lutego 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Krystyny Herbuta  (PESEL xxxxxxxxxx), zamieszkałej w Krzelkowie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

84. Mateusz Szkaradek w upadłości (VIII GUp 31/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Mateusza Szkaradka zamieszkałego w m. Gatka PESEL xxxxxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

83. Agnieszka Szkaradek w upadłości (VIII GUp 30/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Agnieszki Szkaradek zamieszkałej w m. Gatka PESEL xxxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

82. Adam Werle w upadłości (VIII GUp 29/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Adama Werle zamieszkałego w Oławie PESEL xxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

81. Mirosław Woźniak w upadłości (VI GUp 14/19) – zakończono 12.12.2019

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 18 lutego 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Mirosława Woźniaka  (PESEL xxxxxxxxxxxx), zamieszkałego w Ząbkowicach Śląskich, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

80. Teresa Nowikow (VIII GUp 22/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 12 lutego 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Teresy Nowikow zamieszkałej we Wrocławiu PESEL xxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

79. Zbigniew Nowikow (VIII GUp 21/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 12 lutego 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Zbigniewa Nowikow zamieszkałego we Wrocławiu PESEL xxxxxxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

78. Tomasz Niewiadomski (VI GUp 7/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 13 stycznia 2019  r., została ogłoszona upadłość konsumencka Tomasza Niewiadomskiego  (PESEL xxxxxxxxxxx), zamieszkałego w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

77. Elżbieta Kowalska (VI GUp 116/18) – zakończona 2020.03.09

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 19 grudnia 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Elżbiety Kowalskiej  (PESEL xxxxxxxxxxxx), zamieszkałej w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

76. Jan Madejski (VIII GUp 264/18)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Jana Madejskiego zamieszkałego we Wrocławiu PESEL xxxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

75. Zofia Różańska (VI GUp 113/18)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 12 grudnia 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Zofii Różańskiej  (PESEL xxxxxxxxxx), zamieszkałej w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

74. Ewelina Plesner (VI GUp 112/18) – zakończona 27.01.2020

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 12 grudnia 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Eweliny Plesner  (PESEL xxxxxxxxxxxxx), zamieszkałej w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

73. Krzysztof Begejowicz (VIII GUp 254/18)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Krzysztofa Begejowicza zamieszkałego we Wrocławiu PESEL Status: ZAKOŃCZONE (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

72. Krzysztof Kowalski (VI GUp 110/18) – zakończona 09.10.2019

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 29 listopada 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Krzysztofa Kowalskiego  (PESEL xxxxxxxxxxxx), zamieszkałego w Boguszowie-Gorcach, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

71. Robert Kazimierski (X GUp 1045/18)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy X Wydział gospodarczy ds. spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 23 listopada 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Roberta Kazimierskiego  (PESEL xxxxxxxxxxxxxx), zamieszkałego w Łazach, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

70. Józef Jedziniak (VI GUp 105/18)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 21 listopada 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Józefa Jedziniaka  (PESEL xxxxxxxxxxxxxxx), zamieszkałego w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

69.Kinga Iwańska (VI GUp 100/18)- zakończono 24.02.2020

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 14 listopada 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Kingi Iwańskiej  (PESEL xxxxxxxxxxxx), zamieszkałej w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

68.Barbara Róźyńska (V GUp 96/18)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 13 listopada 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Barbary Róźyńskiej zamieszkałej w Lubinie PESEL xxxxxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

67.Jakub Przygodzki (VI GUp 99/18) – zakończono 10.10.2019

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 09 listopada 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Jakuba Przygodzkiego  (PESEL xxxxxxxxxx), zamieszkałego w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

66.Radosław Włochowski (VI GUp 98/18) – zakończona 24.02.2020r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 08 listopada 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Radosława Włochowskiego  (PESEL xxxxxxxxxxxxx), zamieszkałego w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

65.Piotr Wąsik (X GUp 959/18; XVIII GUp 585/19) – zakończono 18.02.2020

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy X Wydział gospodarczy ds. spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 6 listopada 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Piotra Wąsika  (PESEL xxxxxxxxxxxx), zamieszkałego w Warszawie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

64.Romuald Leśniak (VI GUp 95/18) – zakończona 16.10.2019

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 5 listopada 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Romualda Leśniaka  (PESEL xxxxxxxxxxxxx), zamieszkałego w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

63.Grzegorz Wypiór (VI GUp 92/18) – zakończona 23.06.2020

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 25 października 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Grzegorza Wypióra  (PESEL xxxxxxxxxxx), zamieszkałego w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

62. Maria Szumska (VI GUp 197/18)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 24 października 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Marii Szumskiej   (PESEL xxxxxxxxxxxxx), zamieszkałej w miejscowości Wda, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

61. Beata Chabowska (VI GUp 195/18)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 24 października 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Beaty Chabowskiej   (PESEL xxxxxxxxxx), zamieszkałej w miejscowości Zelgoszcz, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

60. Irena Ruszkowska (VI GUp 90/18)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 18 października 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Ireny Ruszkowskiej  (PESEL xxxxxxxxxxxxx), zamieszkałej w Dzierżoniowie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

59. Arkadiusz Kaczkowski (VI GUp 170/18)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 03 października 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Arkadiusza Kaczkowskiego   (PESEL xxxxxxxxxxx), zamieszkałego w miejscowości Pszczółki, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

58. Jarosław Ząbek (VIII GUp 190/18)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 02 października 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Jarosława Ząbka (Ząbek) zamieszkałego we Wrocławiu PESEL xxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

57. Piotr Reszka (VI GUp 170/18) – umorzono 04.09.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 10 września 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Piotra Reszki (Reszka)   (PESEL xxxxxxxxxxxxx), zamieszkałego w miejscowości Łąg, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

56. Paweł Lisek (VIII GUp 163/18) – zakończone 30.04.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 06 września 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Pawła Liska zamieszkałego w Wiszni Małej PESEL xxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

55. Jolanta Domagała (V GUp 70/18)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 04 września 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Jolanty Doamagały zamieszkałej w Polkowicach PESEL xxxxxxxxxxx (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

54. Marek Hoja (V GUp 86/18) – zakończono 09.05.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 30 lipca 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Marka Hoja zamieszkałego ul. Słoneczna 5, 63-505 Doruchów PESEL xxxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

53. Maciej Poprawa (VI GUp 63/18) – zakończono 20.03.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 26 lipca 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Macieja Poprawy  (PESEL xxxxxxxxxxx), zamieszkałego w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

52. Mariusz Gibes (VI GUp 56/18) – zakończono 03.04.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 27 czerwca 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Mariusza Gibesa  (PESEL xxxxxxxxxxxxx), zamieszkałego w Boguszów Gorce, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

51. Romuald Mazurek w upadłości (VI GUp 54/18) – zakończono 11.03.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 20 czerwca 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Romualda Mazurka  (PESEL xxxxxxxxxxx), zamieszkałego w Piława Dolna, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

50. Marta Kaczmarek w upadłości (V GUp 67/18) – zakończono 17.06.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 13 czerwca 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Marty Kaczmarek zamieszkałej w Kaliszu PESEL xxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

49. Włodzimierz Grygierowski w upadłości (VI GUp 113/18)9

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 11 czerwca 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Włodzimierza Grygierowskiego   (PESEL xxxxxxxxxxxx), zamieszkałego w Gdańsku, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

48. Maria Mucek w upadłości (VI GUp 50/18) – zakończono 24.01.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 11 czerwca 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Marii Mucek  (PESEL xxxxxxxxxxxxx), zamieszkałej w Pieczycach, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

47. Łukasz Herbut w upadłości (VI GUp 46/18)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 6 czerwca 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Łukasza Herbuta  (PESEL xxxxxxxxx), zamieszkałego w Krzelkowie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

46. Krystyna Arcimowicz w upadłości (VI GUp 42/18) – zakończono 21.12.2018 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 4 czerwca 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Krystyny Arcimowicz  (PESEL xxxxxxxxxxx), zamieszkałej w Wałbrzychu, (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

45. Mirosława Banaszkiewicz w upadłości (V GUp 63/18) – zakończono 16.09.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 28 maja 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Mirosławy Banaszkiewicz zamieszkałej w Kościelnej Wsi PESEL xxxxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

44. Andrzej Wieleba w upadłości (V GUp 62/18) – zakończono 14.02.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 28 maja 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Andrzeja Wieleby zamieszkałego w Ostrowie Wielkopolskim PESEL xxxxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

43. Stanisław Makowski w upadłości (V GUp 59/18) – zakończono 09.05.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 24 maja 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Stanisława Makowskiego zamieszkałego w Nowej Wsi Książęcej PESEL xxxxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

42. Zofia Zaczyk w upadłości (V GUp 52/18) – zakończono 14.02.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 16 maja 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Zofii Zaczyk zamieszkałej w Ostrzeszowie PESEL xxxxxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

41. Magdalena Marzec w upadłości (VIII GUp 103/18 of) – zakończono 18.01.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 11 maja 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Magdaleny Marzec zamieszkałej we Wrocławiu PESEL xxxxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

40. Hanna Winter w upadłości (V GUp 50/18) – zakończono 18.01.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 11 maja 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Hanny Winter zamieszkałej w Ostrowie Wielkopolskim PESEL xxxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

39. Bogdan Radzik w upadłości (VIII GUp 75/18 of)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Bogdana Radzika zamieszkałego we Wrocławiu PESEL xxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

38. Ewa Kurcz w upadłości (VIII GUp 79/18 of)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Ewy Kurcz zamieszkałej we Wrocławiu PESELxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

37. Kamil Surma w upadłości (V GUp 33/18) – zakończono 12.03.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy V Wydział Gospodarczy z dnia 16 kwietnia 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Kamila Surmy  (PESEL xxxxxxxxxxxx), zamieszkałego w Lubinie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

36. Andrzej Świerczak w upadłości (V GUp 42/18) – zakończono 13.02.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 22 marca 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Andrzeja Świerczaka zamieszkałego w Kaliszu PESEL xxxxxxxxxx (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

35. Maria Jolanta Świerczak w upadłości (V GUp 41/18) – zakończono 27.12.2018 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 12 kwietnia 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Marii Jolanty Świerczak zamieszkałej w Kaliszu PESEL xxxxxxxxxxx (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

34. Irena Kurtycz w upadłości (VI GUp 28/18) – zakończono 18.12.2018 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 9 kwietnia 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Ireny Kurtycz  (PESEL xxxxxxxxxxx), zamieszkałej w Wałbrzychu, (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

33. Józef Cieplik w upadłości (V GUp 38/18)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 22 marca 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Józefa Cieplika zamieszkałego w Kępnie PESEL xxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

32. Henryka Wojcieszak w upadłości (V GUp 36/18) – zakończona 08.02.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 23 marca 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Henryki Wojcieszak zamieszkałej w Kaliszu PESEL xxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

31. Stanisław Kucaj w upadłości (VI GUp 23/18) – zakończona 22.11.2018 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 22 marca 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Stanisława Kucaja  (PESEL xxxxxxxxxxx), zamieszkałego w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

30. Katarzyna Orłowska w upadłości (X GUp 255/18) – – zakończona 15.02.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy X Wydział gospodarczy ds. spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 16 marca 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Katarzyny Orłowskiej  (PESEL xxxxxxxxxxx), zamieszkałej w Warszawie, (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

29. Bronisław Stefanowski w upadłości (VIII GUp 40/18 of) – zakończone 12.04.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 02 marca 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Bronisława Stefanowskiego zamieszkałego we Wrocławiu PESEL xxxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

28. Anna Krzyżanowska w upadłości (VIII GUp 36/18 of) – zakończona 06.03.2020 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Anny Krzyżanowskiej zamieszkałej we Wrocławiu PESEL xxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

27. Danuta Pawlik w upadłości (VI GUp 10/18) – umorzone 03.02.2020 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 08 lutego 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Danuty Pawlik  (PESEL xxxxxxxxx), zamieszkałej w Dzierżoniowie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

26. Lech Uzar w upadłości (VIII GUp 26/18) – umorzone 23.08.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 09 lutego 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Lecha Uzar zamieszkałego we Wrocławiu PESEL xxxxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

25. Andrzej Gabrych w upadłości (VI GUp 8/18) – zakończona 24.04.2018r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 5 lutego 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Andrzeja Gabrycha  (PESEL xxxxxxxxxxx), zamieszkałego w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

24. Karolina Lampart w upadłości (VIII GUp 14/18) – zakończono 23.05.2019

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Karoliny Lampart zamieszkałej w Miłowicach PESEL xxxxxxxxxxx (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

23. Mieczysław Sękowski w upadłości (X GUp 74/18) – zakończono 04.04.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy X Wydział gospodarczy ds. spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 25 stycznia 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Mieczysława Sękowskiego  (PESEL xxxxxxxxxxxx), zamieszkałego w Warszawie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

22. Angelika Popińska-Fronia w upadłości (VIII GUp 11/18)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Angeliki Popińskiej-Fronia zamieszkałej w Żernikach Wrocławskich PESEL 76080804508 (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: W TOKU

21. Łukasz Sadowski w upadłości (VIII GUp 223/17) – zakończono 25.03.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 4 grudnia 2017 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Łukasza Sadowskiego (PESEL xxxxxxxxxx), zamieszkałego we Wrocławiu  (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

20. Tadeusz Pawlik w upadłości (VI GUp 100/17) – umorzone 26.04.2019r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 23 listopada 2017 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Tadeusza Pawlika  (PESEL xxxxxxxxxxxxxxxx), zamieszkałego w Dzierżoniowie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

19. Kamil Sikora w upadłości (X GUp 799/17) – zakończona 14.08.2018r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy X Wydział gospodarczy ds. spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 12 października 2017 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Kamila Sikory  (PESEL xxxxxxxxxxx), zamieszkałego w Warszawie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

18. Mariola Góralska w upadłości (XVIII GUp 229/19, WCZESNIEJ X GUp 772/17) – zakończona 13.01.2020r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy X Wydział gospodarczy ds. spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 09 października 2017 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Marioli Góralskiej  (PESEL XXXXXXXXX), zamieszkałej w Warszawie, (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

17. Jacek Szczuka w upadłości (X GUp 740/17)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy X Wydział gospodarczy ds. spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 28 września 2017 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Jacka Szczuki  (PESEL 64072202331), zamieszkałego w Warszawie  (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: W TOKU

16. Tytus Nowak w upadłości (VIII GUp 150/17) – umorzone 29.10.2018 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2017 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Tytusa Nowaka (PESEL xxxxxxxxxxx), zamieszkałego we Wrocławiu  (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

15. Barbara Pokrowska w upadłości (VIII GUp 148/17)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 14 sierpnia 2017 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Barbary Pokrowskiej (PESEL xxxxxxxxxxxxx), zamieszkałej we Wrocławiu  (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

14. Jan Adam Walasek w upadłości (VIII GUp 142/17) – zakończono 19.06.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 11 sierpnia 2017 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Jana Adama Walaska (PESEL xxxxxxxxxx), zamieszkałego we Wrocławiu  (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

13. Lucyna Surma w upadłości (VIII GUp 137/17) – zakończono 25.03.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 09 sierpnia 2017 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Lucyny Surma (PESEL xxxxxxxxxxxxxxx), zamieszkałej Grędzina; ul. Główna 29, 55-220 Jelcz-Laskowice  (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

12. Ireneusz Kosiński w upadłości (VIII GUp 89/17 of) – zakończono 22.01.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 24 maja 2017 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Ireneusza Kosińskiego zamieszkałego we Wrocławiu PESEL xxxxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

11. Małgorzata Walczak-Kosińska w upadłości (VIII GUp 88/17 of)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 24 maja 2017 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Małgorzaty Walczak-Kosińskiej zamieszkałej we Wrocławiu PESEL xxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

10. Anna Dudek w upadłości (VIII GUp 106/17 of) – zakończona 24.04.2018r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 08 czerwca 2017 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Anny Dudek zamieszkałej w Dobroszycach k. Oleśnicy Śląskiej PESEL xxxxxxxxxxx (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

9. Irena Matuszak w upadłości (V GUp 51/17) – zakończona 23.03.2018r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 21 kwietnia 2017 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Ireny Matuszak zamieszkałej we Florentynie PESEL xxxxxxxxxxx (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

8. Violetta Musielska w upadłości (V GUp 20/17) – zakończona 17.07.2018r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 20 marca 2017 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Violetty Musielskiej zamieszkałej w Kaliszu PESEL xxxxxxxxxxx (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

7. Iwona Bonio w upadłości (VIII GUp 59/17 of) – zakończona 21.07.2017r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2017 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Iwony Bonio zamieszkałej we Wrocławiu PESEL xxxxxxxxxxx (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

6. Łucja Stelmach w upadłości (VIII GUp 84/16) – zakończona 21.07.2017r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 19 lipca 2016 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Łucji Stelmach zamieszkałej we Wrocławiu PESEL xxxxxxxxxxx (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

5. Maria Kwiatkowska w upadłości (VIII GUp 104/16) – zakończona 16.05.2017r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2016 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Marii Kwiatkowskiej zamieszkałej we Wrocławiu PESEL xxxxxxxxxxx, (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

4. Beata Wójcik w upadłości (VIII GUp 118/16) – zakończona 03.03.2017r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 9 września 2016 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Beaty Wójcik zamieszkałej w Żmigrodzie PESEL xxxxxxxxxxx (dalej jako upadła). Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

3. Alina Stelmach w upadłości (VIII GUp 61/16) – zakończona 12.05.2017r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2016 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Aliny Stelmach zamieszkałej we Wrocławiu PESEL xxxxxxxxxxx (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

2. Jacek Sochacki w upadłości (VIII GUp 46/16) – zakończona 31.10.2017r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 6 maja 2016 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Jacka Sochackiego zamieszkałego we Wrocławiu PESEL xxxxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE

1. Ewa Więcek w upadłości (VIII GUp 167/16) – zakończona 08.06.2017r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2016 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Ewy Więcek zamieszkałej we Wrocławiu PESEL xxxxxxxxxxx (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Status: ZAKOŃCZONE