176. Świderski Paweł (VI GUp 130/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 02.07.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Świderski Paweł, ul. Prosta 10/1, 58-304 Wałbrzych, PESEL 88050200212. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

175. Ciaszczyk Marcin (VI GUp 129/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 13.07.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Marcin Ciaszczyk, ul. Grota Roweckiego 6/6, 58-200 Dzierżoniów, PESEL 78012208178. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

174. Terlecka Marta (VI GUp 125/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 06.07.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Marta Terlecka, ul. Rynek 27/28/1, 58-230 Niemcza, PESEL 66012806748. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

173. Dagmara Sieńko (VI GUp 120/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 03.07.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Dagmara Sieńko,  Wilków 5A, 58-125 Pszenno, PESEL 69061011143. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

172. Janusz Sieńko (VI GUp 121/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 03.07.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Janusz Sieńko, ul. Wilków 5A, 58-125 Pszenno, PESEL 64060914572. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

171. Krzysztof Świderski (VI GUp 122/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 03.07.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Krzysztof Świderski, ul. Prosta 10/1, 58-304 Wałbrzych, PESEL 84042613956 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

170. Kamil Szewczyk (VI GUp 118/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 02.07.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Kamil Szewczyk, ul. Słona 33/13, 57-350 Kudowa Zdrój, PESEL 89051915796 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

169. Jaworska Maria (VI GUp 110/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 29.06.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Maria Jaworska,  ul. Puszkina 8/4, 58-305 Wałbrzych, PESEL 68020107143 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

168. Matlak Renata (VI GUp 102/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział z dnia 22.06.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Renata Matlak, ul. Główna 22, 58-241 Piława Dolna, PESEL 79033118981 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

167. Matlak Damian (VI GUp 101/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział z dnia 23.06.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Damian Matlak, ul. Główna 22, 58-241 Piława Dolna, PESEL 80060205397 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

166. Stasiak Wiesława (VI GUp 100/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział z dnia 23.06.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Wiesława Stasiak, ul. Partyzantów 34/6, 57-300 Kłodzko, PESEL 54010120786 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

165. Skoczek Piotr (VI GUp 108/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział z dnia 25.06.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Piotr Skoczek, ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierżoniów, PESEL 70092600033 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

164. Burdon Aneta (VI GUp 98/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział  z dnia 25.06.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Aneta Burdon, ul. Kazimierza Wielkiego 22/7, 58-100 Świdnica, PESEL 73071104766 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

163. Suliga Marzena (VI GUp 85/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział  z dnia 16.06.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika Marzena Suliga, ul. Żeromskiego 15, 57-300 Kłodzko, PESEL 59072314346 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

162. Wrzesiński Paweł (VI GUp 92/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 18.06.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Paweł Wrzesiński, ul. Pułaskiego 35/2, 58-100 Świdnica, PESEL 87061414698 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

161. Depa Paweł (VI GUp 87/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 17.06.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Paweł Depa, ul. Armii Krajowej 24/1, 58-150 Strzegom, PESEL 77050901711 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1. Oznacza to, że zgłoszenia wierzytelności należy dokonać do syndyka masy upadłości wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

160. Jabłkowski Jacek (VI GUp 55/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 27.05.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Jacek Jabłkowski,
ul. Wrocławska 1/6, 58-309 Wałbrzych, PESEL 71092101258
(dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

159. Jabłkowska Wioleta (VI GUp 54/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 27.05.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Wiolety Jabłkowskiej, ul. Wrocławska 1/6, 58-309 Wałbrzych, PESEL 74011814141 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

158. Sozański Kazimierz (VI GUp 50/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 26.05.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika:  Kazimierz Sozański, ul. T. Kościuszki 12/3, 58-150 Strzegom, PESEL 53040308030 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

157. Żakiewicz Mariusz (VI GUp 39/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 21 kwietnia 2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Mariusza Żakiewicza (PESEL 78090512954), zamieszkałego ul. Grunwaldzka 7/5, 57-200 Ząbkowice Śląskie (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

156. Masło Roksana (V GUp 161/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy V Wydział gospodarczy z dnia 24.08.2020r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Roksana Masło, ul. Kościuszki 21/11, 59-300 Lubin, PESEL 94041403942 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

155. Kustasz Renata (V GUp 109/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy V Wydział gospodarczy z dnia 29.06.2020r., została ogłoszona upadłość konsumencka Renata Kustasz, ul. Gombrowicza 21/11, 59-220 Legnica, PESEL 68093001960 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

154. Misiak Kamila (V GUp 99/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy V Wydział gospodarczy z dnia 04.06.2020r., została ogłoszona upadłość konsumencka Kamili Misiak, ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 20/13, 59-220 Legnica, PESEL 92090200541 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

153. Rałowski Roman (V GUp 86/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy V Wydział gospodarczy z dnia 01.06.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Roman Rałowski, ul. Małuszów 7A, 59-424 Męcinka, PESEL 56091904477 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

152. Czerpiński Piotr (V GUp 86/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy V Wydział gospodarczy z dnia 25 maja 2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Piotr Czerpiński, ul. Piechoty 9/13 B m. 7, 59-220 Legnica, PESEL 57060602011 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

151. Gawłowicz Dariusz (V GUp 72/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy V Wydział gospodarczy z dnia 18 maja 2020r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Dariusza Gawłowicza ul. Legnicka 27/9, 59-300 Lubin, PESEL 78122806417 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski

150. Borowska Agnieszka (XIX GUp 924/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy XIX Wydział gospodarczy ds. spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 10.07.2020r., została ogłoszona upadłość konsumencka dłużniczki: Agnieszka Borowska, ul. Jasna 10/2, 05-552 Łazy, PESEL 70111705086 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

149. Malinowska Patrycja (XIX GUp 910/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy XIX Wydział gospodarczy ds. spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 06.07.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Agata Cyra, ul. Mycielskiego 21B/43, 04-379 Warszawa, PESEL 64091311920 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

148. Cyra Agata (XIX GUp 909/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy XIX Wydział gospodarczy ds. spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 06.07.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Agata Cyra, ul. Mycielskiego 21B/43, 04-379 Warszawa, PESEL 64091311920 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

147. Dominika Chyży (XIX GUp 907/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy XIX Wydział gospodarczy ds. spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 06.07.2020 r. została ogłoszona upadłość konsumencka dłużnika: Dominika Chyży, ul. Sowińskiego 15 lok. 3, 05-820 Piastów, PESEL 74011800182 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

146. Piotr Panikowski (VIII GUp 65/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu;
VIII wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 25.02.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Piotra Panikowskiego (PESEL 78112607796), zamieszkałego w Oleśnicy, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

145. Sebastian Kacica (VI GUp 29/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 12.03.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Sebastiana Kacica (PESEL 79110911953), zamieszkałego w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

144. Jadwiga Weronika Ślusarz (VI GUp 26/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 03.03.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Jadwigi Weroniki Ślusarz (PESEL 55070907540), zamieszkałego w Dzierżoniowie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

143. Anna Bakalarska (VI GUp 68/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 04.03.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Anny Bakalarskiej (PESEL 68030905049), zamieszkałej w Wocławach, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

142. Ludwina Rutkowska (VI GUp 66/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 02.03.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Ludwiny Rutkowskiej (PESEL 53082109800), zamieszkałej w Tczewie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

141. Justyna Radomska (VI GUp 65/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 02.03.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Justyny Radomskiej (PESEL 64052010862), zamieszkałej w Starogardzie Gdańskim, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

140. Danuta Beata Beling (VI GUp 55/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 10.02.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Danuty Beaty Beling (PESEL 74101404906), zamieszkałej w Tczewie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

139. Maria Piotrowska (VI GUp 47/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 10.02.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Marii Piotrowskiej (PESEL 50111706881), zamieszkałej w Gdańsku, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

138. Joanna Brandt (VI GUp 42/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 05.02.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Joanny Brandt (PESEL 84060203027), zamieszkałej w Gdańsku, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

137. Artur Zmysłowski (VI GUp 35/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 03.02.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Artura Zmysłowskiego (PESEL 73022107671), zamieszkałego w Gdyni, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

136. Teresa Więcławska (VI GUp 37/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 03.02.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Teresy Więcławskiej (PESEL 52080315266), zamieszkałej w Nowy Wiec, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

135. Roman Śliwa (VI GUp 16/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 10.02.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Romana Śliwy (PESEL 77092714135), zamieszkałego w Ziębicach, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

134. Igor Walkowiak (VI GUp 12/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 03.02.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Igora Walkowiaka (PESEL 84020417352), zamieszkałego w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

133. Daria Boettcher (VI GUp 31/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 30.01.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Darii Boettcher (PESEL 62040101284), zamieszkałego w Gdańsku, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

132. Roman Stendera (V GUp 10/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu V Wydział Gospodarczy z dnia 22.01.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Romana Stendery (PESEL 54071514452), zamieszkałej w Ostrowiu Wielkopolskim, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

131. Adrian Abłaczyński (VI GUp 16/20)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 23.01.2020 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Adriana Abłaczyńskiego (PESEL 85080119295), zamieszkałego w Gdańsku, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

131. Anna Różowicz (V GUp 128/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu V Wydział Gospodarczy z dnia 22.11.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Anny Różowicz (PESEL 85081617181), zamieszkałej w Ostrowiu Wielkopolskim, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

130. Grażyna Bosacka (V GUp 122/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu V Wydział Gospodarczy z dnia 20.11.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Grażyny Bosackiej  (PESEL 58112604245), zamieszkałej w Kaliszu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

129. Krystian Bober (VI GUp 145/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 28.11.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Krystiana Bober  (PESEL 86021806472), zamieszkałego w Bielawie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

129. Brygida Rowińska (VI GUp 142/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 12.11.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Brygidy Rowińskiej  (PESEL 74041505929), zamieszkałej w Dzierżoniowie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

128. Andrzej Gregorczyk (VI GUp 140/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 12.11.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Andrzeja Gregorczyka  (PESEL 68050508992), zamieszkałego w Strzegomiu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

127. Renata Tomaszewicz (VI GUp 139/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 12.11.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Renaty Tomaszewicz  (PESEL 86030318603), zamieszkałej w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

126. Anna Oleksy (VI GUp 134/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 06.11.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Anny Oleksy  (PESEL 78072613002), zamieszkałej w Szczawno Zdrój, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

125. Ewa Turek (VI GUp 131/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 23.10.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Ewy Turek  (PESEL 52100122649), zamieszkałej w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

124. Urszula Kuta (VI GUp 125/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 16.10.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Urszuli Kuta  (PESEL 52060201284), zamieszkałej w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

123. Małgorzata Borysowska (VI GUp 119/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 02.10.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Małgorzaty Borysowskiej  (PESEL 87061314127), zamieszkałej w Świdnica, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

122. Anna Ślipko (VI GUp 105/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 04.09.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Anny Ślipko  (PESEL 59072218961), zamieszkałej w Rogoźnica, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

121. Dorota Frąckowiak (VI GUp 78/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 05.06.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Doroty Frąckowiak  (PESEL 87071403404), zamieszkałej w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

120. Anna Kazek (VI GUp 71/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 29.05.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Anny Kazek  (PESEL 79072916324), zamieszkałej w Nowa Ruda, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

119. Donata Krupa (V GUp 101/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu V Wydział Gospodarczy z dnia 02.10.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Donaty Krupa  (PESEL 74031815267), zamieszkałej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

118. Gruszka Monika (V GUp 95/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu V Wydział Gospodarczy z dnia 27.09.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Moniki Gruszki  (PESEL 77111208700), zamieszkałej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

117. Gruszka Albert (V GUp 94/19) – zakończono 28.05.2020 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu V Wydział Gospodarczy z dnia 27.09.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Alberta Gruszki  (PESEL xxxxxxxxxxxx), zamieszkałej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu V Wydział Gospodarczy z dnia 28.05.2020 r., ustalony został plan spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

116. Roman Janoś (V GUp 96/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu V Wydział Gospodarczy z dnia 27.09.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Romana Janoś  (PESEL 61102909295), zamieszkałego w miejscowości Tarchały Wielkie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

115. Jadwiga Janoś (V GUp 65/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu V Wydział Gospodarczy z dnia 28.06.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Jadwigi Janoś  (PESEL 61090211442), zamieszkałego w miejscowości Tarchały Wielkie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

115. Jadwiga Janoś (V GUp 65/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu V Wydział Gospodarczy z dnia 28.06.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Jadwigi Janoś  (PESEL 61090211442), zamieszkałego w miejscowości Tarchały Wielkie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

114. Weronika Koszela (V GUp 42/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu V Wydział Gospodarczy z dnia 16.05.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Weroniki Koszela  (PESEL 91122504062), zamieszkałego w miejscowości Korzeniew, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

113. Dominik Kornacki (V GUp 39/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu V Wydział Gospodarczy z dnia 09.05.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Dominika Kornackiego  (PESEL 95041510151), zamieszkałego w miejscowości Krotoszyn, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

112. Hanna Mikołajczyk (V GUp 26/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu V Wydział Gospodarczy z dnia 03.04.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Hanny Mikołajczyk  (PESEL 81060503447), zamieszkałej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

111. Anna Szymula (VI GUp 183/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 17.10.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Anny Szymula  (PESEL 77070407080), zamieszkałej w miejscowości Starogard Gdański, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

110. Sebastian Górski (VI GUp 182/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 17.10.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Sebastiana Górskiego  (PESEL 94060111495), zamieszkałej w miejscowości Tczew, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

109. Mirosława Krause (VI GUp 166/19/K)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 30 października 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Mirosławy Krause  (PESEL 65102208583), zamieszkałej w miejscowości Gdańsk, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

108. Rafał Marcin Popieluch (VI GUp 159/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 20 września 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Rafała Popielucha  (PESEL 78102112675), zamieszkałej w miejscowości Lichnowy, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

107. Sylwia Karaś (VI GUp 154/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 17 września 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Sylwii Karaś  (PESEL 74041402240), zamieszkałej w miejscowości Gdańsk (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

106. Magda Aldaev (VI GUp 80/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 24 października 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Magdy Aldaev  (PESEL 83041512525), zamieszkałej w miejscowości Zła Wieś, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

105. Seweryn Dańczak w upadłości (VIII GUp 174/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 07.06.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Teresy Garbowskiej zamieszkałego w Mędłowie PESEL 59080309068 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

104. Teresa Garbowska w upadłości (VIII GUp 169/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 07.06.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Teresy Garbowskiej zamieszkałego w Mędłowie PESEL 59080309068 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

103. Grzegorz Obara w upadłości (VIII GUp 161/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 04.06.2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Grzegorza Obara zamieszkałego we Wrocławiu PESEL 73061402115 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

102. Dariusz Sadowski w upadłości (V GUp 71/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy  V Wydział Gospodarczy z dnia 18 lipca 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Dariusza Sadowskiego  (PESEL 76101904615), zamieszkałej w Jaworze, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

101. Agnieszka Marusiak w upadłości (V GUp 46/19) – zakończono 23.06.2020

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy  V Wydział Gospodarczy z dnia 9 maja 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Agnieszki Marusiak  (PESEL xxxxxxxxxxx), zamieszkałej w Legnicy, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy  V Wydział Gospodarczy z dnia 23.06.2020 r. ustalono plan spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

100. Kamil Misiak w upadłości (V GUp 29/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy  V Wydział Gospodarczy z dnia 12 marca 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Kamila Misiaka  (PESEL 88071600815), zamieszkałego w Legnicy, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

99. Krystyny Wall w upadłości (VI GUp 65/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 08 maja 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Krystyny Wall  (PESEL 54091405844), zamieszkałej w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

98. Bartłomiej Stąpor w upadłości (VI GUp 62/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 08 maja 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Bartłomieja Stąpor  (PESEL 91062608590), zamieszkałego w Świebodzicach, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

97. Patrycja Kapłon w upadłości (VI GUp 60/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 08 maja 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Patrycji Kapłon  (PESEL 96051910140), zamieszkałej w Mokrzeszowie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

96. Łukasz Bieńkowski w upadłości (VI GUp 52/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 17 kwietnia 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Łukasza Bieńkowskiego  (PESEL 80041809437), zamieszkałego w Świebodzicach, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

95. Maria Kadela w upadłości (VIII GUp 110/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Marii Kadela zamieszkałej w Lędzinie PESEL 55030605925 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

94. Jolanta Żarska w upadłości (VIII GUp 101/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Jolanty Żarskiej zamieszkałej we Wrocławiu PESEL 63110104765 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

93. Katarzyna Rup (X GUp 378/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy X Wydział gospodarczy ds. spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 25 kwietnia 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Katarzyny Rup  (PESEL 74092711001), zamieszkałego w Warszawie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

92. Bartosz Boguski (X GUp 333/19; XVIII Gup 852/19) – zakończono 15.05.2020

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy X Wydział gospodarczy ds. spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 10 kwietnia 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Bartosza Boguskiego  (PESEL xxxxxxxxxxx), zamieszkałego w Warszawie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy X Wydział gospodarczy ds. spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 15.05.2020 r. ustalono plan spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

91. Małgorzata Polewczyk w upadłości (VIII GUp 84/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 08 kwietnia 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Małgorzaty Polewczyk zamieszkałej w Brzegu Dolnym PESEL 81123011708 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

90. Daniel Polewczyk w upadłości (VIII GUp 83/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 08 kwietnia 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Daniela Polewczyka zamieszkałego w Brzegu Dolnym PESEL 83081715991 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

89. Magdalena Grabowska w upadłości (VIII GUp 69/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 28 marca 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Magdaleny Grabowskiej zamieszkałej w Sycowie PESEL 91080609144 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

88. Arkadiusz Styś w upadłości (VIII GUp 63/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 19 marca 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Arkadiusza Stysia zamieszkałego we Wrocławiu PESEL 72041904823 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

87. Aneta Poręba w upadłości (VIII GUp 44/19) – zakończono 13.02.2020

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Aneta Poręba zamieszkała w Sycowie PESEL xxxxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 13.02.2020 r. umorzono zobowiązania bez planu spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

86. Jacek Herbut w upadłości (VI GUp 17/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 20 lutego 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Jacka Herbuta  (PESEL 66090706499), zamieszkałej w Krzelkowie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

85. Krystyna Herbut w upadłości (VI GUp 16/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 20 lutego 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Krystyny Herbuta  (PESEL 65010203984), zamieszkałej w Krzelkowie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

84. Mateusz Szkaradek w upadłości (VIII GUp 31/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Mateusza Szkaradka zamieszkałego w m. Gatka PESEL 9108130175 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

83. Agnieszka Szkaradek w upadłości (VIII GUp 30/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Agnieszki Szkaradek zamieszkałej w m. Gatka PESEL 93021707146 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

82. Adam Werle w upadłości (VIII GUp 29/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Adama Werle zamieszkałego w Oławie PESEL 92050805476 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

81. Mirosław Woźniak w upadłości (VI GUp 14/19) – zakończono 12.12.2019

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 18 lutego 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Mirosława Woźniaka  (PESEL xxxxxxxxxxxx), zamieszkałego w Ząbkowicach Śląskich, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 12.12.2019 r. umorzono zobowiązania bez planu spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

80. Teresa Nowikow (VIII GUp 22/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 12 lutego 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Teresy Nowikow zamieszkałej we Wrocławiu PESEL 55032704226 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

79. Zbigniew Nowikow (VIII GUp 21/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 12 lutego 2019 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Zbigniewa Nowikow zamieszkałego we Wrocławiu PESEL 52022204458 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

78. Tomasz Niewiadomski (VI GUp 7/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 13 stycznia 2019  r., została ogłoszona upadłość konsumencka Tomasza Niewiadomskiego  (PESEL 66013013697), zamieszkałego w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

77. Elżbieta Kowalska (VI GUp 116/18) – zakończona 2020.03.09

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 19 grudnia 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Elżbiety Kowalskiej  (PESEL xxxxxxxxxxxx), zamieszkałej w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 09.03.2020 r. umorzono zobowiązania upadłej bez ustalania planu spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

76. Jan Madejski (VIII GUp 264/18)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Jana Madejskiego zamieszkałego we Wrocławiu PESEL 4607240959 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

75. Zofia Różańska (VI GUp 113/18)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 12 grudnia 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Zofii Różańskiej  (PESEL 50070518169), zamieszkałej w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

74. Ewelina Plesner (VI GUp 112/18) – zakończona 27.01.2020

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 12 grudnia 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Eweliny Plesner  (PESEL xxxxxxxxxxxxx), zamieszkałej w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 27.01.2020 r. ustalono plan spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

73. Krzysztof Begejowicz (VIII GUp 254/18)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Krzysztofa Begejowicza zamieszkałego we Wrocławiu PESEL 94012515452 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

72. Krzysztof Kowalski (VI GUp 110/18) – zakończona 09.10.2019

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 29 listopada 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Krzysztofa Kowalskiego  (PESEL xxxxxxxxxxxx), zamieszkałego w Boguszowie-Gorcach, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 09.10.2019 r. ustalono plan spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

71. Robert Kazimierski (X GUp 1045/18)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy X Wydział gospodarczy ds. spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 23 listopada 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Roberta Kazimierskiego  (PESEL 79050602098), zamieszkałego w Łazach, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

70. Józef Jedziniak (VI GUp 105/18)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 21 listopada 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Józefa Jedziniaka  (PESEL 50073107096), zamieszkałego w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

69.Kinga Iwańska (VI GUp 100/18)- zakończono 24.02.2020

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 14 listopada 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Kingi Iwańskiej  (PESEL xxxxxxxxxxxx), zamieszkałej w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 24.02.2020 r. ustalono plan spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

68.Barbara Róźyńska (V GUp 96/18)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 13 listopada 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Barbary Róźyńskiej zamieszkałej w Lubinie PESEL 85070103141 (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

67.Jakub Przygodzki (VI GUp 99/18) – zakończono 10.10.2019

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 09 listopada 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Jakuba Przygodzkiego  (PESEL xxxxxxxxxx), zamieszkałego w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 10.10.2019 r. ustalono plan spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

66.Radosław Włochowski (VI GUp 98/18) – zakończona 24.02.2020r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 08 listopada 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Radosława Włochowskiego  (PESEL xxxxxxxxxxxxx), zamieszkałego w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 24.02.2020 r. ustalono plan spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

65.Piotr Wąsik (X GUp 959/18; XVIII GUp 585/19) – zakończono 18.02.2020

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy X Wydział gospodarczy ds. spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 6 listopada 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Piotra Wąsika  (PESEL xxxxxxxxxxxx), zamieszkałego w Warszawie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy X Wydział gospodarczy ds. spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 18.02.2020 r. ustalono plan spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

64.Romuald Leśniak (VI GUp 95/18) – zakończona 16.10.2019

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 5 listopada 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Romualda Leśniaka  (PESEL xxxxxxxxxxxxx), zamieszkałego w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 16.10.2019 r. ustalono plan spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

63.Grzegorz Wypiór (VI GUp 92/18) – zakończona 23.06.2020

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 25 października 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Grzegorza Wypióra  (PESEL xxxxxxxxxxx), zamieszkałego w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 23.06.2020 r. ustalono plan spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

62. Maria Szumska (VI GUp 197/18)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 24 października 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Marii Szumskiej   (PESEL 58011809020), zamieszkałej w miejscowości Wda, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

61. Beata Chabowska (VI GUp 195/18)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 24 października 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Beaty Chabowskiej   (PESEL 76062811344), zamieszkałej w miejscowości Zelgoszcz, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

60. Irena Ruszkowska (VI GUp 90/18)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 18 października 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Ireny Ruszkowskiej  (PESEL 41011207042), zamieszkałej w Dzierżoniowie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

59. Arkadiusz Kaczkowski (VI GUp 170/18)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 03 października 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Arkadiusza Kaczkowskiego   (PESEL 82100513079), zamieszkałego w miejscowości Pszczółki, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

58. Jarosław Ząbek (VIII GUp 190/18)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 02 października 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Jarosława Ząbka (Ząbek) zamieszkałego ul. Zielonogórska 16/9, 53-617 Wrocław PESEL 64021204452 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

57. Piotr Reszka (VI GUp 170/18) – umorzono 04.09.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 10 września 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Piotra Reszki (Reszka)   (PESEL xxxxxxxxxxxxx), zamieszkałego w miejscowości Łąg, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 04.09.2019 r., umorzono postępowanie.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

56. Paweł Lisek (VIII GUp 163/18) – zakończone 30.04.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 06 września 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Pawła Liska zamieszkałego w Wiszni Małej PESEL xxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 30.04.2019 r., ustalono plan spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

55. Jolanta Domagała (V GUp 70/18)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 04 września 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Jolanty Doamagały zamieszkałej w Polkowicach PESEL 93090710911 (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

54. Marek Hoja (V GUp 86/18) – zakończono 09.05.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 30 lipca 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Marka Hoja zamieszkałego ul. Słoneczna 5, 63-505 Doruchów PESEL xxxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu V Wydział Gospodarczy z dnia 09 maja 2019 r., ustalono plan spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

53. Maciej Poprawa (VI GUp 63/18) – zakończono 20.03.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 26 lipca 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Macieja Poprawy  (PESEL xxxxxxxxxxx), zamieszkałego w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 20 marca 2019 r., ustalono plan spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

52. Mariusz Gibes (VI GUp 56/18) – zakończono 03.04.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 27 czerwca 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Mariusza Gibesa  (PESEL xxxxxxxxxxxxx), zamieszkałego w Boguszów Gorce, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 03 kwietnia 2019 r., umorzono zobowiązania bez planu spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

51. Romuald Mazurek w upadłości (VI GUp 54/18) – zakończono 11.03.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 20 czerwca 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Romualda Mazurka  (PESEL xxxxxxxxxxx), zamieszkałego w Piława Dolna, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 11 marca 2019 r., ustalono plan spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

50. Marta Kaczmarek w upadłości (V GUp 67/18) – zakończono 17.06.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 13 czerwca 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Marty Kaczmarek zamieszkałej w Kaliszu PESEL xxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 17 czerwca 2019 r., zobowiązania upadłej zostały umorzone, bez planu spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

49. Włodzimierz Grygierowski w upadłości (VI GUp 113/18)9

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 11 czerwca 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Włodzimierza Grygierowskiego   (PESEL 53102203479), zamieszkałego w Gdańsku, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

48. Maria Mucek w upadłości (VI GUp 50/18) – zakończono 24.01.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 11 czerwca 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Marii Mucek  (PESEL xxxxxxxxxxxxx), zamieszkałej w Pieczycach, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 24 stycznia 2019 r., zobowiązania upadłej zostały umorzone, bez planu spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

47. Łukasz Herbut w upadłości (VI GUp 46/18)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 6 czerwca 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Łukasza Herbuta  (PESEL 92022114597), zamieszkałego w Krzelkowie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

46. Krystyna Arcimowicz w upadłości (VI GUp 42/18) – zakończono 21.12.2018 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 4 czerwca 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Krystyny Arcimowicz  (PESEL 53071200228), zamieszkałej w Wałbrzychu, (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 21 grudnia 2018 r., zobowiązania upadłej zostały umorzone, bez planu spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

45. Mirosława Banaszkiewicz w upadłości (V GUp 63/18) – zakończono 16.09.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 28 maja 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Mirosławy Banaszkiewicz zamieszkałej w Kościelnej Wsi PESEL 61010110866 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu V Wydział Gospodarczy z dnia 16.09.2019 r., ustalono plan spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

44. Andrzej Wieleba w upadłości (V GUp 62/18) – zakończono 14.02.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 28 maja 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Andrzeja Wieleby zamieszkałego w Ostrowie Wielkopolskim PESEL xxxxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu V Wydział Gospodarczy z dnia 14 lutego 2019 r., ustalono plan spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

43. Stanisław Makowski w upadłości (V GUp 59/18) – zakończono 09.05.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 24 maja 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Stanisława Makowskiego zamieszkałego w Nowej Wsi Książęcej PESEL xxxxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu V Wydział Gospodarczy z dnia 09 maja 2019 r., ustalono plan spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

42. Zofia Zaczyk w upadłości (V GUp 52/18) – zakończono 14.02.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 16 maja 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Zofii Zaczyk zamieszkałej w Ostrzeszowie PESEL xxxxxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu V Wydział Gospodarczy z dnia 14 lutego 2019 r., ustalono plan spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

41. Magdalena Marzec w upadłości (VIII GUp 103/18 of) – zakończono 18.01.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 11 maja 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Magdaleny Marzec zamieszkałej we Wrocławiu PESEL xxxxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 18 stycznia 2019 r., zobowiązania upadłej zostały umorzone, bez planu spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

40. Hanna Winter w upadłości (V GUp 50/18) – zakończono 18.01.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 11 maja 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Hanny Winter zamieszkałej w Ostrowie Wielkopolskim PESEL xxxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego Rejonowego w Kaliszu z dnia 26 czerwca 2019 r., ustalony został plan spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

39. Bogdan Radzik w upadłości (VIII GUp 75/18 of)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Bogdana Radzika zamieszkałego we Wrocławiu PESEL 75021918577 (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

38. Ewa Kurcz w upadłości (VIII GUp 79/18 of)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Ewy Kurcz zamieszkałej we Wrocławiu PESEL 78062817245 (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

37. Kamil Surma w upadłości (V GUp 33/18) – zakończono 12.03.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy V Wydział Gospodarczy z dnia 16 kwietnia 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Kamila Surmy  (PESEL xxxxxxxxxxxx), zamieszkałego w Lubinie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy V Wydział Gospodarczy z dnia 12 marca 2019 r., ustalono plan spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

36. Andrzej Świerczak w upadłości (V GUp 42/18) – zakończono 13.02.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 22 marca 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Andrzeja Świerczaka zamieszkałego w Kaliszu PESEL 47052205632 (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu V Wydział Gospodarczy z dnia 13 lutego 2019 r., ustalono plan spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

35. Maria Jolanta Świerczak w upadłości (V GUp 41/18) – zakończono 27.12.2018 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 12 kwietnia 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Marii Jolanty Świerczak zamieszkałej w Kaliszu PESEL xxxxxxxxxxx (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu V Wydział Gospodarczy z dnia 27 grudnia 2018 r., ustalono plan spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

34. Irena Kurtycz w upadłości (VI GUp 28/18) – zakończono 18.12.2018 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 9 kwietnia 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Ireny Kurtycz  (PESEL xxxxxxxxxxx), zamieszkałej w Wałbrzychu, (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 18 grudnia 2018 r., ustalono plan spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

33. Józef Cieplik w upadłości (V GUp 38/18)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 22 marca 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Józefa Cieplika zamieszkałego w Kępnie PESEL 52011301490 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

32. Henryka Wojcieszak w upadłości (V GUp 36/18) – zakończona 08.02.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 23 marca 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Henryki Wojcieszak zamieszkałej w Kaliszu PESEL xxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu V Wydział Gospodarczy z dnia 08 lutego 2019 r., umorzono zobowiązania bez planu spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

31. Stanisław Kucaj w upadłości (VI GUp 23/18) – zakończona 22.11.2018 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 22 marca 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Stanisława Kucaja  (PESEL xxxxxxxxxxx), zamieszkałego w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 22 listopada 2018 r., ustalono plan spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

30. Katarzyna Orłowska w upadłości (X GUp 255/18) – – zakończona 15.02.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy X Wydział gospodarczy ds. spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 16 marca 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Katarzyny Orłowskiej  (PESEL xxxxxxxxxxx), zamieszkałej w Warszawie, (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy X Wydział gospodarczy ds. spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 15 lutego 2019 r., ustalono plan spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

29. Bronisław Stefanowski w upadłości (VIII GUp 40/18 of) – zakończone 12.04.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 02 marca 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Bronisława Stefanowskiego zamieszkałego we Wrocławiu PESEL xxxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 12.04.2019 r., ustalono plan spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

28. Anna Krzyżanowska w upadłości (VIII GUp 36/18 of) – zakończona 06.03.2020 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Anny Krzyżanowskiej zamieszkałej we Wrocławiu PESEL xxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 06.03.2020 r., ustalono plan spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

27. Danuta Pawlik w upadłości (VI GUp 10/18) – umorzone 03.02.2020 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 08 lutego 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Danuty Pawlik  (PESEL xxxxxxxxx), zamieszkałej w Dzierżoniowie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 03.02.2020 r., postępowanie zostało umorzone.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

26. Lech Uzar w upadłości (VIII GUp 26/18) – umorzone 23.08.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 09 lutego 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Lecha Uzar zamieszkałego we Wrocławiu PESEL xxxxxxxxxxxxxx (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 23.08.2019 r., postępowanie zostało umorzone. Postanowienie o umorzeniu jest prawomocne.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

25. Andrzej Gabrych w upadłości (VI GUp 8/18) – zakończona 24.04.2018r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 5 lutego 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Andrzeja Gabrycha  (PESEL xxxxxxxxxxx), zamieszkałego w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2018 r., ustalono plan spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

24. Karolina Lampart w upadłości (VIII GUp 14/18) – zakończono 23.05.2019

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Karoliny Lampart zamieszkałej w Miłowicach PESEL xxxxxxxxxxx (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 23.05.2019 r., ustalono plan spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

23. Mieczysław Sękowski w upadłości (X GUp 74/18) – zakończono 04.04.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy X Wydział gospodarczy ds. spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 25 stycznia 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Mieczysława Sękowskiego  (PESEL xxxxxxxxxxxx), zamieszkałego w Warszawie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy X Wydział gospodarczy ds. spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 04 kwietnia 2019 r., zobowiązania upadłego zostały umorzone, bez planu spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

22. Angelika Popińska-Fronia w upadłości (VIII GUp 11/18)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2018 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Angeliki Popińskiej-Fronia zamieszkałej w Żernikach Wrocławskich PESEL 76080804508 (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

21. Łukasz Sadowski w upadłości (VIII GUp 223/17) – zakończono 25.03.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 4 grudnia 2017 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Łukasza Sadowskiego (PESEL xxxxxxxxxx), zamieszkałego we Wrocławiu  (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 25 marca 2019 r., ustalono plan spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

20. Tadeusz Pawlik w upadłości (VI GUp 100/17) – umorzone 26.04.2019r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 23 listopada 2017 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Tadeusza Pawlika  (PESEL xxxxxxxxxxxxxxxx), zamieszkałego w Dzierżoniowie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 26.04.2019 r., postępowanie zostało umorzone.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

19. Kamil Sikora w upadłości (X GUp 799/17) – zakończona 14.08.2018r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy X Wydział gospodarczy ds. spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 12 października 2017 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Kamila Sikory  (PESEL xxxxxxxxxxx), zamieszkałego w Warszawie, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy X Wydział gospodarczy ds. spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 14 sierpnia 2018 r., ustalono plan spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

18. Mariola Góralska w upadłości (XVIII GUp 229/19, WCZESNIEJ X GUp 772/17) – zakończona 13.01.2020r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy X Wydział gospodarczy ds. spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 09 października 2017 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Marioli Góralskiej  (PESEL XXXXXXXXX), zamieszkałej w Warszawie, (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy XVIII Wydział gospodarczy ds. spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 13.01.2020 r., ustalono plan spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

17. Jacek Szczuka w upadłości (X GUp 740/17)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy X Wydział gospodarczy ds. spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 28 września 2017 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Jacka Szczuki  (PESEL 64072202331), zamieszkałego w Warszawie  (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

16. Tytus Nowak w upadłości (VIII GUp 150/17) – umorzone 29.10.2018 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2017 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Tytusa Nowaka (PESEL xxxxxxxxxxx), zamieszkałego we Wrocławiu  (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 29 października 2018 r., postępowanie zostało umorzone. Postanowienie o umorzeniu jest prawomocne.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

15. Barbara Pokrowska w upadłości (VIII GUp 148/17)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 14 sierpnia 2017 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Barbary Pokrowskiej (PESEL 64022912987), zamieszkałej we Wrocławiu  (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

14. Jan Adam Walasek w upadłości (VIII GUp 142/17) – zakończono 19.06.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 11 sierpnia 2017 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Jana Adama Walaska (PESEL xxxxxxxxxx), zamieszkałego we Wrocławiu  (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 r., umorzono zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

13. Lucyna Surma w upadłości (VIII GUp 137/17) – zakończono 25.03.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 09 sierpnia 2017 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Lucyny Surma (PESEL xxxxxxxxxxxxxxx), zamieszkałej Grędzina; ul. Główna 29, 55-220 Jelcz-Laskowice  (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 25 marca 2019 r., zobowiązania upadłej zostały umorzone, bez planu spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

12. Ireneusz Kosiński w upadłości (VIII GUp 89/17 of) – zakończono 22.01.2019 r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 24 maja 2017 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Ireneusza Kosińskiego zamieszkałego we Wrocławiu PESEL xxxxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2019 r., ustalono plan spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

11. Małgorzata Walczak-Kosińska w upadłości (VIII GUp 88/17 of)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 24 maja 2017 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Małgorzaty Walczak-Kosińskiej zamieszkałej we Wrocławiu PESEL 70052709684 (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

10. Anna Dudek w upadłości (VIII GUp 106/17 of) – zakończona 24.04.2018r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 08 czerwca 2017 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Anny Dudek zamieszkałej w Dobroszycach k. Oleśnicy Śląskiej PESEL xxxxxxxxxxx (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2018 r., ustalono plan spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

9. Irena Matuszak w upadłości (V GUp 51/17) – zakończona 23.03.2018r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 21 kwietnia 2017 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Ireny Matuszak zamieszkałej we Florentynie PESEL xxxxxxxxxxx (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 23 marca 2018 r., ustalono plan spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

8. Violetta Musielska w upadłości (V GUp 20/17) – zakończona 17.07.2018r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 20 marca 2017 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Violetty Musielskiej zamieszkałej w Kaliszu PESEL xxxxxxxxxxx (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 17 lipca 2018 r., ustalono plan spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

7. Iwona Bonio w upadłości (VIII GUp 59/17 of) – zakończona 21.07.2017r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2017 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Iwony Bonio zamieszkałej we Wrocławiu PESEL xxxxxxxxxxx (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 09 maja 2017 r., zobowiązania upadłej zostały umorzone, bez planu spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

6. Łucja Stelmach w upadłości (VIII GUp 84/16) – zakończona 21.07.2017r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 19 lipca 2016 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Łucji Stelmach zamieszkałej we Wrocławiu PESEL xxxxxxxxxxx (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 21 lipca 2017 r., zobowiązania upadłej zostały umorzone, bez planu spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

5. Maria Kwiatkowska w upadłości (VIII GUp 104/16) – zakończona 16.05.2017r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2016 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Marii Kwiatkowskiej zamieszkałej we Wrocławiu PESEL xxxxxxxxxxx, (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 16 maja 2017 r., zobowiązania upadłej zostały umorzone, bez planu spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

4. Beata Wójcik w upadłości (VIII GUp 118/16) – zakończona 03.03.2017r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 9 września 2016 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Beaty Wójcik zamieszkałej w Żmigrodzie PESEL xxxxxxxxxxx (dalej jako upadła). Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 3 marca 2017 r., zobowiązania upadłej zostały umorzone, bez planu spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

3. Alina Stelmach w upadłości (VIII GUp 61/16) – zakończona 12.05.2017r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2016 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Aliny Stelmach zamieszkałej we Wrocławiu PESEL xxxxxxxxxxx (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 12 maja 2017 r., zobowiązania upadłej zostały umorzone, bez planu spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

2. Jacek Sochacki w upadłości (VIII GUp 46/16) – zakończona 31.10.2017r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 6 maja 2016 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Jacka Sochackiego zamieszkałego we Wrocławiu PESEL xxxxxxxxxxx (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 31 października 2017 r., ustalono plan spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.

1. Ewa Więcek w upadłości (VIII GUp 167/16) – zakończona 08.06.2017r.

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2016 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Ewy Więcek zamieszkałej we Wrocławiu PESEL xxxxxxxxxxx (dalej jako: upadła). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 08 czerwca 2017 r., zobowiązania upadłej zostały umorzone, bez planu spłaty.

Na tym postępowanie upadłościowe zakończono.