biegły sadowy

Grzegorz Wichrowski wpisany jest na listy biegłych sądowych w zakresie:

Ekonomia

  • ocena propozycji układowych i planów naprawczych, ocena ekonomicznej efektywności procedur upadłościowych i naprawczych oraz prawidłowości dokonanych w tym zakresie czynności;
  • analiza i wycena przedsiębiorstw oraz ich poszczególnych składników
  • badanie i ocena ekonomiczna działań i zaniechań czynności gospodarczych godzących w interesy uczestników obrotu gospodarczego (działanie na szkodę).

Zarządzanie

  • zarządzanie przedsiębiorstwem,
  • marketingiem, finansami,
  • ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej,
  • kontrolą zarządzania i jakości produkcji.