Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż 1/2 spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Kombatantów 1G w Gdańsku

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności 3/12 prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościerzynie (udział w drodze)