Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż nieograniczonego prawa własności nieruchomości lokalowej nr 3 położonej na drugiej kondygnacji budynku mieszkalnego nr 23 zlokalizowanego w Kalwie, gmina Stary Targ, powiat sztumski, województwo pomorskie wraz z udziałem 13/100 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 154 oraz częściach wspólnych budynku z którego lokal został wydzielony GD2I/00017799/1 (+ GD2I/00004929/8) wchodzącej w skład masy upadłości Korinth Marzeny w upadłości konsumenckiej (30.05.2023 r.)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Korinth Marzeny nie prowadzącego działalności gospodarczą (GD1G/GUp-s/30/2022) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż nieograniczonego prawa własności nieruchomości lokalowej nr 3 położonej na drugiej kondygnacji budynku mieszkalnego nr 23 zlokalizowanego w Kalwie, gmina Stary Targ, powiat sztumski, województwo pomorskie wraz z udziałem 13/100 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 154 oraz częściach wspólnych budynku z którego lokal został wydzielony GD2I/00017799/1 (+ GD2I/00004929/8). Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 53.382,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 80% wartości oszacowania 42.705,60  zł.

Oferty należy składać do dnia 19.06.2023 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 20.06.2023 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 3.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 81 1140 2004 0000 3402 8318 4971 z opisem „MASA UPADŁOŚCI Korinth Marzena – PRZETARG”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu

Operat szacunkowy