Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż nieograniczonego prawa własności 3/12 prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościerzynie przy ul. Mała Dworcowa stanowiącej działkę nr 76/2 obszaru 121 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kościerzynie, IV Wydział Ksiąg Wieczysty prowadzi KW nr GD1E/00036551/9 wchodzącej w skład masy upadłości Katarzyny Cieszyńskiej w upadłości konsumenckiej (05.01.2023 r.)

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Cieszyńskiej nie prowadzącej działalności gospodarczej (VI GUp 184/21) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż 3/12 prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościerzynie przy ul. Mała Dworcowa stanowiącej działkę nr 76/2 obszaru 121 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kościerzynie, IV Wydział Ksiąg Wieczysty prowadzi KW nr GD1E/00036551/9. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 453,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 453,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 08.02.2023 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2, 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 09.02.2023 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 453,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 73 1140 2004 0000 3502 8322 8522 z opisem „MASA UPADŁOŚCI KATARZYNA CIESZYŃSKA – PRZETARG”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu

Operat szacunkowy