upadłość likwidacyjna

Upadłość likwidacyjna – kiedy i dla kogo?!

Najczęściej opcję upadłości likwidacyjnej wybiera się zbyt późno, licząc na jakąś ostatnią deskę ratunku. Niestety często deska ta nie pojawia się, a sytuacja kończy się katastrofą.

Teoretycznie jest tak, że powinieneś ogłosić upadłość firmy 30 dni od przyczyny, która spowodowała że przestałeś regulować zobowiązania. Oczywiście oznacza to, że 99% firm już dawno powinno ogłosić upadłość, bo tylko 1% przedsiębiorstw reguluje wszystkie swoje zobowiązania w terminie. No ale taka jest różnica między teorią (prawem) a praktyką.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub spółkę jawną, cywilną czy partnerską, odpowiadasz całym swoim majątkiem. Pomimo poczucia beznadziejności, warto jednak przygotować się do ewentualnej sprawy o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub roszczenia niespłaconych w postępowaniu wierzycieli. Tak, dobrze czytasz – długi które nie zostały spłacone przez syndyka, po zakończeniu postępowania upadłościowego, na wniosek wierzyciela stają się tytułami egzekucyjnymi przeciwko Tobie. Dlatego warto skonsultować Twój przypadek z syndykiem lub biegłym sądowym, który ma doświadczenie w analizowaniu przyczyn upadłości, oraz badaniu stopnia ewentualnej winy dłużnika.

upadłość likwidacyjna
upadłość konsumencka

Jeżeli jesteś członkiem zarządu spółki z o.o. lub S.A. teoretycznie odpowiadasz całym swoim wyjątkiem za długi które zrobiłeś – artykuł 299 Kodeksu Spółek Handlowych. I tutaj co sąd to inna sytuacja. Stałe jest jedno – musisz się uzbroić w dokumenty i argumenty, aby uwolnić się od odpowiedzialności. Myśląc o upadłości warto pomyśleć także o swojej sytuacji, po jej zakończeniu. W każdym razie wbrew pozorom, znani są ludzie, których sytuacja wydawała się beznadziejną, a mimo to udało im się wyjść na prostą.

Dlatego o upadłości likwidacyjnej należy myśleć w kontekście jej przygotowania, przejścia oraz czasu po jej zakończeniu.